ΠΟΓΕΔΥ: Η Κομισιόν αφαιρεί από τα κράτη μέλη το δικαίωμα απαγόρευσης καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) καταγγέλλει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα γενιά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), η οποία, όπως υποστηρίζει, «το Νομοσχέδιο επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρίες Σποροπαραγωγής να αυξάνουν τα κέρδη του σε βάρος της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος».

Επιπλέον, η ΠΟΓΕΔΥ τονίζει ότι «αυτό ενέχει τον κίνδυνο αβέβαιων επιδράσεων στην υγεία του ανθρώπου μέσω της διατροφής του αλλά και στο περιβάλλον μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τα ήδη καλλιεργούμενα φυτά, αλλά και τα άγρια και ενδημικά».

Διαβάστε την Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής