Η ΠΟΓΕΔΥ παρευρέθηκε στην συζήτηση της επιτροπής της Βουλής για το Ν/Σ για τους ΟΤΑ

Η ΠΟΓΕΔΥ παρευρέθηκε στην συζήτηση της επιτροπής της Βουλής για το Ν/Σ για τους ΟΤΑ

«Παρουσία Προέδρου ΠΟΓΕΔΥ στην συζήτηση της επιτροπής της Βουλής για το Ν/Σ για τους Ο.Τ.Α.»

 Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. παρευρέθηκε κατόπιν πρόσκλησης, στην συνεδρίαση της επιτροπής όπου συζητήθηκε το Σ/Ν ««Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

Ο Πρόεδρος κατέθεσε υπόμνημα σχετικά με προβλήματα των Συναδέλφων και συγκεκριμένα:

  1. Πρόταση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., ως προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε φορείς του δημοσίου τομέα και αναγνωρίζεται σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015 για την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη προκειμένου να τακτοποιηθεί το τοπίο για τους συναδέλφους που υπηρετούσαν σε αναπτυξιακές Δήμων
  2. Σχετικά με το άρθρο 97, παρ. 4 η Ομοσπονδία ανέφερε ότι οι προβλέψεις για την υγιεινή και ασφάλεια (Ν. 3850/2010) δεν θα πρέπει να περιορίζονται ουσιαστικά μόνο στους ΟΤΑ αλλά και στο στενό δημόσιο και τα ΝΠΔΔ
  3. Ζητήθηκε η επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους γεωπόνους και δασολόγους που απασχολούνται στο πράσινο και την καθαριότητα των Δήμων. Επίσης για ακόμη μια φορά έγινε αναφορά στον αποκλεισμό από το ανθυγιεινό επίδομα της ειδικότητας των Κτηνιάτρων Δ.Υ. που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. που είναι οι μόνοι που ασκούν κατά αποκλειστικότητα επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία
  4. Ζητήθηκε η επέκταση της νομικής στήριξης υπαλλήλων οι οποίοι διώκονται για θέματα που έχουν να κάνουν με την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων και στα στελέχη της κεντρικής κυβέρνησης
  5. Τέλος αναφορά έγινε και στις δασοκτόνες προβλέψεις οι οποίες κατατέθηκαν ως τροπολογία και με τις οποίες αντικαθίστανται οι δημόσιες δασικές υπηρεσίες με υπεύθυνες δηλώσεις ασχέτων επιστημονικών ειδικοτήτων που συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα. Ο Πρόεδρος τόνισε σε αυτή την περίπτωση ότι τα δάση δεν είναι οικόπεδα, αν έτσι τα βλέπουν κάποιοι μέσα στο κατ’ όνομα Υπουργείο Περιβάλλοντος

Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει τον αγώνα για την ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων των Γεωτεχνικών σε όλο τον δημόσιο τομέα, καλεί δε τους συναδέλφους να δυναμώσουν με την συμμετοχή τους, τα πρωτοβάθμια σωματεία μας.