Ποιές δράσεις του ΠΑΑ είναι ανοιχτές αυτη τη στιγμή;

Θα ήθελα να ενημερωθώ σχετικά με το ποιες δράσεις-μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτές/ά τη δεδομένη χρονική περίοδο και έως πότε.

Γιώργος, Θεσσαλονίκη

Τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές (23 Ιανουαρίου) είναι «ανοιχτά» τα μέτρα των Σχεδίων Βελτίωσης (μέχρι τις 2/4/18) και των Οργανώσεων Παραγωγών (μέχρι τις 7/5/18). Αναμένεται, όμως, μια σειρά προσκλήσεων το επόμενο διάστημα, όπως η 2η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες σε κάποιες περιφέρειες, η 2η πρόσκληση για τη Βιολογική Γεωργία, τα Σχέδια Βελτίωσης που αφορούν αρδευτικά έργα κ.λπ., για αυτό καλό είναι να διαβάζετε τακτικά την «ΥΧ»!