Ποιες τάσεις θα μονοπωλήσουν την αγροτική τεχνολογία το 2023

της Ελένης Ριζάκη

Μέσα από ένα άρθρο, η ιστοσελίδα Global Tech Initiative παρουσιάζει ορισμένες από τις τεχνολογικές τάσεις που θα ξεχωρίσουν την επόμενη χρονιά στον αγροτικό τομέα.

1. Συνεργασία και αξιοποίηση δεδομένων στη γεωργία

Η πιο «καυτή» τάση σχετίζεται με την ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιεργητικά δεδομένα και μικροδεδομένα εδάφους. Ήδη, η Microsoft, με τη νέα της πλατφόρμα, βοηθά τους παραγωγούς σε περιοχές όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία να παρακολουθούν πτυχές της καλλιέργειάς τους, εστιάζοντας στις διαφοροποιήσεις στη θερμοκρασία, στην υγρασία και στα επίπεδα θρεπτικών ουσιών του εδάφους και στην υγεία του φυτού. Αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέπουν στους αγρότες να κατανοήσουν ολιστικά τις συνθήκες του αγροκτήματός τους.

2. Φυτοπροστασία και βιολογικά λιπάσματα

Στη βιομηχανία λιπασμάτων και φυτοπροστασίας ξεχωρίζουν τρεις τάσεις. Πρώτον, η αξιοποίηση μικροοργανισμών ενισχύει την απόδοση των προϊόντων θρέψης για την προστασία της παραγωγής. Δεύτερον, η ψηφιοποίηση των αγορών εφοδίων μέσω ανταποδοτικών προγραμμάτων είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και στοχεύει στην ικανοποίηση των όλο και αυξανόμενων απαιτήσεων των παραγωγών σχετικά με τα προϊόντα γεωργικών εισροών. Τρίτον, η προώθηση καινοτόμων προϊόντων για το έδαφος και βιολογικών προϊόντων για την αξιοποίησή τους σε καλλιεργητικές πρακτικές.

3. Διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού

Η τεχνολογία βοηθά, για παράδειγμα μέσω του Blockchain, στην παρακολούθηση της απόδοσης σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι παραγωγοί μπορούν να προβλέπουν πότε πρέπει να γίνουν ενέργειες διαχείρισης και παρεμβάσεις, να υπολογίσουν τη βιωσιμότητά τους και τον χρονικό ορίζοντα του τελικού τους προϊόντος.

4. Τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)

Τέλος, οι τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) φέρνουν την επανάσταση στον τρόπο που καλλιεργητές, σύμβουλοι, πωλητές και παραγωγοί εφοδίων αλληλοεπιδρούν με το αγρόκτημα.