Πολλά τα οφέλη των αναλύσεων σε έδαφος, φύλλα και νερό

Οι υπηρεσίες που προσφέρει στους παραγωγούς το Τμήμα ΓΕΑΛ

Eχοντας μια 25ετή εμπειρία σε αναλύσεις δειγμάτων εδάφους, φυτικών ιστών και νερών άρδευσης, στη βάση των οποίων συμβουλεύει τους αγρότες – παραγωγούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων θρέψης και λίπανσης των καλλιεργειών τους και για τα ζητήματα των αρδεύσεων, το Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων (ΤΜ. ΓΕΑΛ) Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, το οποίο εδρεύει στη Λάρισα, υπενθυμίζει στους παραγωγούς τα οφέλη για την παραγωγή από τη διενέργεια αναλύσεων σε έδαφος, φύλλα και νερό.

Σε μια περίοδο, στην οποία το αυξημένο κόστος αποτελεί βραχνά για τον αγρότη, οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το σύγχρονο και διαπιστευμένο υψηλού επιπέδου περιφερειακό εργαστήριο είναι σημαντικές. Σε ετήσια βάση, στο εργαστήριο διενεργούνται πάνω από 17.000 αναλύσεις σε 2.000 δείγματα.

Αναλύσεις

Ειδικότερα, καλύπτει τις ανάγκες των γεωργών – παραγωγών σε αναλύσεις δειγμάτων εδάφους, φυτικών ιστών (φυλλοδιαγνωστική) και αρδευτικών νερών. Το εργαστήριο, από το 2007 έως σήμερα, δέχεται ελέγχους και αξιολογείται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), εφαρμόζοντας το πρότυπο ΕΛΟΤ ENISO/IEC. Το προσωπικό έχει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και απαρτίζεται από εξειδικευμένους γεωτεχνικούς, χημικούς και βοηθούς Εργαστηρίου.

Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι διπλός: Αφενός, η διασφάλιση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων με τεκμηριωμένη επάρκεια και αμεροληψία και, αφετέρου, η συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών – παραγωγών για την ορθή θρέψη – λίπανση των καλλιεργειών, με απώτερο στόχο τη μέγιστη παραγωγή με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος και μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα.

Στη σύγχρονη καλλιέργεια δεν έχουν θέση οι εμπειρικές λιπάνσεις. Αυτές διαφοροποιούνται από ποικίλες παραμέτρους, όπως τα χαρακτηριστικά του εδάφους, οι απαιτήσεις της ποικιλίας, του υποκειμένου που χρησιμοποιείται, ο τρόπος άρδευσης, τα καιρικά φαινόμενα, οι στόχοι της παραγωγής κ.λπ.

Όπως σημειώνει η Αθανασία Τζιώρτζιου, υπεύθυνη Ποιότητας, «το εργαστήριο συμμετέχει σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών ικανότητας με το Γενικό Χημείο του Κράτους, σε δείγματα νερών άρδευσης, και με το Πανεπιστήμιο Wageningen, σε δείγματα φυτικών ιστών και εδάφους, επιτυγχάνοντας πολύ καλές επιδόσεις που κατατάσσουν το εργαστήριο, σε διεθνές επίπεδο, σε άριστη θέση. Η συμμετοχή σε αυτά τα σχήματα αποτελεί βασικό κριτήριο της αξιοπιστίας και της λειτουργικής βεβαιότητας των παρεχόμενων αποτελεσμάτων».

Η σημασία της ανάλυσης εδάφους

Σύμφωνα με τον ειδικό στις λιπάνσεις, Δρ. Λουκά Πιστόλη, «υπάρχει μια τάση υποβάθμισης της ανάγκης για εδαφοανάλυση, την οποία θεωρούμε υπερβολική. Είναι βέβαιο ότι χωρίς τη μηχανική σύσταση –για να πάρουμε μόνο μία παράμετρο της εδαφοανάλυσης– δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει τι διαχειρίζεται, ώστε να βρει το πώς, λ.χ. τις δόσεις και τον αριθμό των επεμβάσεων, τόσο στην άρδευση, όσο και στη λίπανση κ.ο.κ. Η εδαφοανάλυση δίνει στοιχεία της μακράς πορείας της καλλιέργειας (δέντρα, αμπέλι κ.λπ.), ενώ η φυλλοδιαγνωστική δίνει την παρούσα εικόνα».

Ο προϊστάμενος του Τμήματος, Νικόλαος Κουτσονάκος, συνεχίζει: «Τα παραδείγματα αυτά δεν είναι θεωρητικά, αλλά προέρχονται από την πολύχρονη διατριβή μας στο πεδίο και στο εργαστήριο, η οποία δεν στερείται αυθεντικότητας. Στη βάση αυτή, έχουν προκύψει εκτιμήσεις σχετικές με τα όρια επάρκειας των θρεπτικών της φυλλοδιαγνωστικής στην καρυδιά (Καλίου, Ψευδαργύρου, Μαγγανίου και Βορίου), διαφορετικές από τις συνήθεις και το πράγμα δεν τελειώνει εδώ». Όσον αφορά το κόστος των αναλύσεων, ο κ. Κουτσονάκος τονίζει πως «δεν είναι απαγορευτικό, διότι οι τιμές είναι προνομιακές, ειδικά για τους αγρότες, ενώ οι δειγματοληψίες γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τους γεωπόνους του τμήματος».