Πορτογαλία: Μείωση των λιπασμάτων και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους με φυσική μέθοδο

Πορτογαλία: Μείωση των λιπασμάτων και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους με φυσική μέθοδο
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Για πέντε χρόνια, 1.000 Πορτογάλοι αγρότες καλλιεργούσαν σε 500.000 στρέμματα έναν συνδυασμό σπόρων, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν όσπρια, στο πλαίσιο του έργου «Terraprima».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αυτή η φυσική μέθοδος αύξησε την περιεκτικότητα των καλλιεργειών που προορίζονταν για ζωοτροφή σε πρωτεΐνη, ενώ, παράλληλα, βελτιώθηκε η γονιμότητα του εδάφους. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υψηλή αναλογία των οσπρίων στα μείγματα παρέχει μία πηγή αζώτου, η οποία αυξάνει την παραγωγικότητα των βοσκότοπων, με την πρωτεΐνη να κάνει ελκυστική τη βόσκηση για τα ζώα.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Εκτός από τα παραπάνω, η φυσική αυτή μέθοδος μείωσης των λιπασμάτων αύξησε τη δέσμευση άνθρακα μέσω της οργανικής ύλης του εδάφους, βελτίωσε τη γονιμότητα του εδάφους και αύξησε την ικανότητά του στην κατακράτηση νερού. Επιπλέον, μείωσε τον κίνδυνο διάβρωσης και συνέβαλε στη διατήρηση της ποικιλίας των φυτικών ειδών και των εντόμων.

-Διαφήμιση-
συνεδριο αγροτεχνολογιας