Ευρωπαϊκή συνεργασία: Πώς η ευφυής πατάτα βελτιώνει την κερδοφορία της καλλιέργειας

Ο τρόπος για την «έξυπνη» παραγωγή πατάτας και τον κατάλληλο συνδυασμό πρακτικών, που θα επιφέρουν ποιοτική και αυξημένη παραγωγή στους αγρότες, εφαρμόζεται ήδη στην Κύπρο, στην Ουκρανία και στην Πολωνία, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος IoF2020 και τη Δράση «Data-driven potato production».

Μέσω της ολιστικής προσέγγισης βασισμένης στην έρευνα, στις τεχνολογίες αιχμής, όπως το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιλοτικά αγροτεμάχια με καλλιέργειες πατάτας τόσο στην Κύπρο και στην Ουκρανία όσο και στην Πολωνία το επόμενο διάστημα θα θέσουν σε εφαρμογή τις συμβουλές που θα εξάγονται από τη συλλογή των δεδομένων στο χωράφι.

Όπως είχε δηλώσει στην «ΥΧ» ο Ανδρέας Στυλιανού, αγροτικός οικονομολόγος στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, που συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα, «για την Κύπρο, η πατάτα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες τόσο από άποψη παραγωγής, όσο και από άποψη χρηματικής αξίας. Αποτελεί το κυριότερο εξαγώγιμο ακατέργαστο αγροτικό προϊόν της Κύπρου, καθώς κυρίως ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν διαχρονικά την προτίμησή τους στην κυπριακή πατάτα.

Ωστόσο, λόγω διάφορων διαρθρωτικών παραμέτρων και προβλημάτων, όπως οι μικροί και τεμαχισμένοι γεωργικοί κλήροι και η άμεση εξάρτηση από τις εισαγωγές εισροών, αποτελεί ένα προϊόν με υψηλό κόστος παραγωγής, όπως κόστος άρδευσης, φυτοπροστασίας και ενέργειας. Ευελπιστούμε ότι, μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου ο παραγωγός θα καταφέρει να επιτύχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, αλλά και ένα ακόμη πιο ποιοτικό προϊόν».

Επιστημονική καθοδήγηση

Τις απόψεις του σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα και συγκεκριμένα για το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, τις τεχνολογίες που επικρατούν σήμερα, αλλά και τον ρόλο της συμβουλευτικής στην προώθηση της ευφυούς γεωργίας καταθέτει στην «ΥΧ» ο Harm Brinks, υπεύθυνος προγραμμάτων με εξειδίκευση στη βιώσιμη καλλιέργεια αροτραίων και ανοιχτών καλλιεργειών κηπευτικών, στην εταιρεία Delphy. Την εταιρεία, δηλαδή, παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και συμβουλών στον αγροτικό τομέα, με πολύχρονη εμπειρία στον κλάδο που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο, θέτοντας την Ολλανδία για άλλη μια φορά ανάμεσα στις χώρες που θεωρούν ότι η καινοτομία είναι μονόδρομος για την αγροτική παραγωγή.

Το μέγεθος εκμετάλλευσης και οι τάσεις στην αγροτική τεχνολογία

Ως μία πολλά υποσχόμενη ανακάλυψη και εξέλιξη για τον αγροτικό τομέα, χαρακτηρίζει την ευφυή γεωργία ο κ. Brinks, εξηγώντας ότι «οι αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους εκμετάλλευσης, θα μπορέσουν μέσω της ευφυούς γεωργίας να διαχειριστούν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, με πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των εισοδημάτων τους στο μέλλον».

Αν και, όπως τονίζει, υπάρχουν πολλές τεχνολογικές επιλογές για τους αγρότες σήμερα, χρειάζεται περισσότερη έρευνα, προκειμένου να αποδειχθεί, αλλά και να γίνει κατανοητό το οικονομικό όφελος της χρήσης τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας. «Τόσο οι μικρές όσο και οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις μπορούν να ωφεληθούν, μέσω διαφορετικών, όμως, τεχνολογικών λύσεων», τονίζει.

Τις τεχνολογικές αυτές λύσεις που επικρατούν αυτήν τη στιγμή στην αγορά παρουσιάζει ο κ. Brinks, εξηγώντας ότι «πολλοί Ευρωπαίοι αγρότες χρησιμοποιούν ήδη συστήματα GPS στο χωράφι τους, αλλά υπάρχουν πολλές περισσότερες τεχνολογίες στην αγορά, με τη συλλογή δεδομένων και τη διαχείρισή τους να είναι τα βασικά ζητήματα. Υπάρχουν, λοιπόν, πολλές διαφορετικές πηγές δεδομένων, όπως οι αισθητήρες τοποθετημένοι σε μηχανές, τα drones, οι αισθητήρες εδάφους, οι δορυφορικές εικόνες και οι χάρτες αποδόσεων».

Ο ίδιος εξηγεί, όμως, ότι δημιουργούνται ερωτήματα στους αγρότες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων, όπως «πώς μπορεί ένα αγρότης να διαχειριστεί όλα αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για την αγροτική του εκμετάλλευση»;

Συμβουλευτική

Στα παραπάνω ερωτήματα μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες η συμβουλευτική, ώστε να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις, καθώς οι αγροτικοί σύμβουλοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν τις διαθέσιμες τεχνολογίες στην αγορά και μπορούν να τις συγκρίνουν και να κατευθύνουν τον αγρότη σε αυτή που θα τους ωφελήσει περισσότερο. Σύμφωνα με τον κ. Brinks, «οι αγροτικοί σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες να εξελίξουν τις εκμεταλλεύσεις τους, λύνοντας τα ερωτήματα των αγροτών σχετικά με τις τεχνολογίες που εισάγονται στην αγορά με μεγάλη ταχύτητα».