Πώς γίνονται οι μετακινήσεις των αγροτών εν μέσω καραντίνας (βίντεο)

Της Φωτεινής Μακρή, λογίστριας Α΄ Τάξης, συνεργάτης «Ύπαιθρος Χώρα», ypaithros.gr

Αρκετή αναστάτωση επικρατεί το τελευταίο διάστημα γύρω από το πώς μπορούν όσοι δραστηριοποιούνται στο αγροτικό επιχειρείν να συνεχίσουν να μετακινούνται με ασφάλεια για την αγροτική τους δραστηριότητα, τόσοι οι ίδιοι όσο και η οικογένειά τους.

Με το σημερινό άρθρο θα επιχειρήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τη σύγχυση που (αδίκως, θεωρούμε) έχει δημιουργηθεί. Με μια φράση, να πούμε αρχικά ότι οι αγρότες μπορούν να μετακινούνται κανονικά με εκτύπωση της νέας υπεύθυνης δήλωσης μετακίνησης από το forma.gov.gr

Πιο αναλυτικά, στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο φύλλο 534 στις 13/02/2021 (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147) αναφέρεται ότι:

γ) «Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης ή της βεβαίωσης κίνησης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση».

 

Μαζί με την παραπάνω βεβαίωση ο επαγγελματίας αγρότης να έχει την εκτύπωση των στοιχείων μητρώου της επιχείρησης από την aade.gr ->o λογαριασμός μου -> Προσωποποιημένη πληροφόρηση -> Επιχείρησης ->Εκτύπωση

 

Ο Κάτοχος Αγροτικής εκμετάλλευσης να έχει το Ε9 ή την δήλωση καλλιέργειας και εκτροφής.

Συγκεκριμένα λέει ο νομοθέτης : Για την περ. (ιε)[i]*, όταν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης της παρ. 3, απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης καλλιέργειας που υποβάλλεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), μαζί με σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της σχετικής εντολής, κατά περίπτωση.

Οι βεβαιώσεις της παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

[i] Η περίπτωση ιε είναι η συγγκομιδή αγροτικών προϊόντων

Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη. (περίπτωση ιβ της παρούσας απόφασης)

Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ) της παρ. 2 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη.

Οπότε οι συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, παιδιά, σύζυγος) μπορούν να μετακινούνται να βοηθήσουν στην αγροτική εκμετάλλευση με το παρακάτω έντυπο υπογεγραμμένο απ’ τον εργοδότη-συγγενή τους.