Πως μπορώ να ενταχθώ σε πρόγραμμα για γεώτρηση;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
Γνωρίζετε αν μπορώ να ενταχθώ σε πρόγραμμα για γεώτρηση, με σκοπό την άδρευση των χωραφιών μου και την κατασκευή αποθήκης;

Νίκος Φαρμάκης από Καίσαρι Κορινθίας

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Αναφορικά με την κατασκευή αποθήκης, το πιο σχετικό μέτρο του ΠΑΑ ήταν το 4.1.1, τα λεγόμενα Σχέδια Βελτίωσης, που έχουν πλέον κλείσει. Για τη γεώτρηση, υπάρχει η σχετική Δράση 4.1.2, για την οποία έχουν δοθεί πληροφορίες στην προηγούμενη ερώτηση.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές