Πως μπορώ να ενταχθώ σε πρόγραμμα για γεώτρηση;

-Διαφήμιση-
Γνωρίζετε αν μπορώ να ενταχθώ σε πρόγραμμα για γεώτρηση, με σκοπό την άδρευση των χωραφιών μου και την κατασκευή αποθήκης;

Νίκος Φαρμάκης από Καίσαρι Κορινθίας

Αναφορικά με την κατασκευή αποθήκης, το πιο σχετικό μέτρο του ΠΑΑ ήταν το 4.1.1, τα λεγόμενα Σχέδια Βελτίωσης, που έχουν πλέον κλείσει. Για τη γεώτρηση, υπάρχει η σχετική Δράση 4.1.2, για την οποία έχουν δοθεί πληροφορίες στην προηγούμενη ερώτηση.

-Διαφήμιση-