ΕΛΓΑ: Πότε θα καταβληθούν οι αμοιβές των ανταποκριτών

Διευκρινίζουμε ότι η διαδικασία εκκαθάρισης αμοιβών ανταποκριτών για το  Β΄ εξάμηνο του 2023 έχει πραγματοποιηθεί με την ισχύουσα νομοθεσία  σύμφωνα με την οποία το ετήσιο  όριο αποζημίωσης καθορίζεται σε 2.400€.
 
Οι ανταποκριτές που παρέλαβαν μεγάλο αριθμό δηλώσεων ζημιών που προκλήθηκαν είτε από τα καιρικά φαινόμενα Daniel & Elias (Σεπτέμβριος 2023) είτε από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 θα συμπεριληφθούν σε νέα πληρωμή ΕΛ.Γ.Α. η οποία θα ολοκληρωθεί αμέσως μετά τη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται σύμφωνα με την οποία το ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται στο τριπλάσιο ποσό (7.200€).