Πώς θα υπολογιστεί το έκτακτο βοήθημα στους συνταξιούχους του ΟΓΑ

Πώς θα υπολογιστεί το έκτακτο βοήθημα στους συνταξιούχους του ΟΓΑ

Τον τρόπο υπολογισμού της έκτακτης εφάπαξ παροχής στους συνταξιούχους που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός καθορίζει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Δικαιούχοι, όπως αναφέρεται σε αυτή, είναι συνταξιούχοι όλων των Ταμείων και του Δημοσίου των οποίων το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2016, μετά την παρακράτηση της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, δεν υπερβαίνει το ποσό των 850 ευρώ.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο καθορίζεται στο ποσό που υπολείπεται, δηλαδή στη διαφορά του προαναφερθέντος αθροίσματος από τα 850 ευρώ ευρώ, εφόσον το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση καθορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ.

Όπως έχει γράψει το ypaithros.gr, από το μέτρο επωφελούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι λαμβάνουν κάτω των 850 ευρώ μηνιαίως.

Αναλυτικά, η τροπολογία αναφέρει τα εξής:

– Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου, των οποίων το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2016, όπως διαμορφώνεται, μετά την παρακράτηση της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης του άρθρου 44 του ν. 4387/2016, δεν υπερβαίνει το ποσό των 850 ευρώ.

– Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο καθορίζεται στο ποσό κατά το οποίο το προαναφερθέν άθροισμα συντάξεων υπολείπεται από τα 850 ευρώ, εφόσον το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Διαφορετικά καθορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ.

– Η ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2016 από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κατόπιν επιχορήγησής του από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

– Παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να καθορίσει με απόφασή του τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.

– Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκαλείται εφάπαξ δαπάνη για το τρέχον έτος, ύψους 617 εκατ. ευρώ περίπου.

Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο αριθμός των δικαιούχων συνταξιούχων ανέρχεται σε 1,6 εκατ. σε σύνολο 2,7 εκατ. συνταξιούχων και:  

  • Από 500 έως 830 ευρώ θα λάβει περίπου το 10% των συνταξιούχων (περίπου 270 χιλιάδες συνταξιούχοι).
  • Από 300 έως 500 ευρώ θα λάβει περίπου το 20% των συνταξιούχων (περίπου 570 χιλιάδες συνταξιούχοι).
  • 300 ευρώ θα λάβει περίπου το 30% των συνταξιούχων (περίπου 750 χιλιάδες συνταξιούχοι).