Πώς υπολογίζεται η τυπική απόδοση για ένταξη στο μέτρο των Νέων Αγροτών

Με τη δημοσίευση και των συντελεστών τυπικής απόδοσης ανά κλάδο (ομάδα καλλιεργειών-εκτροφών), αρχίζει να ξεκαθαρίζει το περιεχόμενο της νέας πρόσκλησης για την Εγκατάσταση των Νέων Αγροτών.

Η συνολική τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές τυπικής απόδοσης ανά μονάδα για κάθε κλάδο παραγωγής (ευρώ/μονάδα) με τον αντίστοιχο αριθμό των μονάδων (εκτάρια, στρέμματα, κεφαλές ζώων, κυψέλες) που προκύπτουν από το ΟΣΔΕ.

Σύμφωνα με τον αναλυτικό κατάλογο που δημοσιεύτηκε, ο ενδιαφερόμενος θα πολλαπλασιάζει τον συντελεστή επί των στρεμμάτων για την καλλιέργειά του, ή ανά κεφαλή ζώου, εφόσον έχει ζώα.

Παραδείγματα φυτικής παραγωγής

Βαμβάκι (δεν περιλαμβάνονται εκτάσεις σποροπαραγωγής): 151,6 ευρώ/στρέμμα.

Ελαιώνες που συνήθως παράγουν επιτραπέζιες ελιές: 295,3 ευρώ/στρέμμα.

Ελαιώνες που ο καρπός τους προορίζεται συνήθως για ελαιοποίηση: 188,2 ευρώ/στρέμμα.

Ελαιοκράμβη και αγριογογγύλη (περιλαμβάνονται σπόροι για σπορά): 126,1 ευρώ/στρέμμα.

Ηλίανθος (περιλαμβάνονται σπόροι για σπορά): 131,4 ευρώ/στρέμμα.

Σόγια (περιλαμβάνονται σπόροι για σπορά): 130,5 ευρώ/στρέμμα.

Καπνός (δεν περιλαμβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής): 573,5 ευρώ/στρέμμα.

Κηπευτικές καλλιέργειες μεγάλης έκτασης σε αγρό (π.χ. βιομηχανική ντομάτα): 752,5 ευρώ/στρέμμα.

Εσπεριδοειδώνες: 513,5 ευρώ/στρέμμα.

Κριθάρι: 36,4 ευρώ/στρέμμα.

Φυτείες για παραγωγή φρούτων εύκρατης προέλευσης (π.χ. ροδακινιές μεταποίησης): 675 ευρώ/στρέμμα.

Καρποί με κέλυφος: 505,7 ευρώ/στρέμμα.

Αραβόσιτος σε κόκκους (περιλαμβάνονται εκτάσεις σποροπαραγωγής): 158,3 ευρώ/στρέμμα.

Αμπελώνες για παραγωγή οίνου: 686,8 ευρώ/στρέμμα.

Επιτραπέζια σταφύλια; 961,2 ευρώ/στρέμμα.

Κηπευτικές καλλιέργειες σε θερμοκήπιο ή υπό άλλα (προσπελάσιμα) προστατευτικά στέγαστρα: 6.892,6 ευρώ/στρέμμα.

Αρωματικά φυτά: 950 ευρώ/στρέμμα.

Παραδείγματα ζωικής παραγωγής

Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, αρσενικά και θηλυκά: 435 ευρώ/ζώο.

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω, αλλά κάτω των δύο ετών: 619 ευρώ/ζώο.

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 1.447 ευρώ/ζώο.

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους 50 κιλών και άνω: 597 ευρώ/ζώο.

Μέλισσες: 74 ευρώ/μελίσσι.

Αίγες θηλυκές αναπαραγωγής: 83 ευρώ/ζώο.

Πρόβατα θηλυκά αναπαραγωγής: 93 ευρώ/ζώο.

Αρχική τυπική απόδοση για ένταξη

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα αξιολογείται μεταξύ άλλων και το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας εκφρασμένη ως τυπική απόδοση που πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των:

12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

10.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας.

8.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική περιβαλλοντική συμβολή της μελισσοκομίας και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επικονιαστές (Πράσινη Συμφωνία, Στρατηγικές «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα») ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού, επιλέξιμες είναι οι εκμεταλλεύσεις που κατά το 2021 αξιοποιούν και δηλώνουν στο ΟΣΔΕ τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.