Ποσό 4.610.000 ευρώ για το LEADER Βορείου Έβρου

Το ποσό των 4.610.000 ευρώ εγκρίθηκε για την Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου ΑΑΕ ΟΤΑ σύμφωνα με την κατανομή πόρων του νέου LEADER.

Ο γενικός διευθυντής της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου ΑΕ, Γιώργος Πετρέσης, διακρίνει κινητικότητα για το LEADER Βορείου Έβρου, που αφορά τους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου, τονίζοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ενθαρρυντικό για τον Έβρο, που παρουσιάζει σοβαρά δημογραφικά προβλήματα.

Ο κ. Πετρέτσης σχολιάζει ότι στο νέο πρόγραμμα θα δώσουν έμφαση στην ενημέρωση νέων, ώστε να αντιληφθούν τη συνεργασία την οποία επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ εμπόρων – βιοτεχνών. «Οι συνεργασίες θα έχουν επιχορήγηση έως και 90%. Επίσης, στο νέο LEADER μπορούν να γίνουν συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, μεταξύ δημόσιου φορέα ή μεταξύ μεμονωμένων ιδιωτών. Τα ποσοστά επιχορήγησης είναι πολύ υψηλά, μέχρι το 70%. Φαίνεται ότι το ανώτατο κόστος επένδυσης, που είναι τα 600.000 ευρώ, θα κατέβει στα 400.000 ευρώ», περιγράφει. Ελπίζει και εκτιμά ότι τα 4.610.000 ευρώ θα φτάσουν τα 10 εκατ. ευρώ με υπερδεσμεύσεις. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και από την πλευρά τους κινούνται στην κατεύθυνση της ενημέρωσης, γιατί σε έναν χρόνο αναμένεται να βγει η πρόσκληση, άρα απαιτείται ετοιμότητα.

Καθότι η περιοχή είναι αγροτική, ο κ. Πετρέτσης σημειώνει ότι η βιοτεχνία – χειροτεχνία ενδιαφέρει τους επαγγελματίες αγρότες που μπορούν να φτιάξουν αποθήκες, διαλογητήρια και συσκευαστήρια. Στα πλεονεκτήματα του τόπου καταγράφει την παρουσία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης που πραγματοποιεί ενημερώσεις – επιμορφώσεις στους αγρότες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη.

Οικοτεχνίες

Δείχνοντας τη δυναμική του Βορείου Έβρου, ο κ. Πετρέτσης αναφέρει ότι «στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου ΑΕ έβγαλε ένα συμπληρωματικό ποσό, 400.000 ευρώ για δημόσια έργα και 800.000 ευρώ για ιδιωτικά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά στη δεύτερη αυτή προκήρυξη, καθώς στους δήμους το ποσό των 400.000 ευρώ καλύφθηκε με δύο προτάσεις του Δήμου Ορεστιάδας, που είχε ετοιμότητα και εντός των ημερών θα βγουν αποφάσεις ένταξης αυτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσό των 800.000 ευρώ για τα ιδιωτικά αφορά τη δημόσια δαπάνη και το σύνολο των προτάσεων έχει φτάσει στα 1.907.000 ευρώ. «Είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Διαπιστώνουμε ότι οι επιλογές κινούνται περισσότερο σε επενδύσεις βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού», υπογραμμίζει ο κ. Πετρέτσης. Τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οικοτεχνίες στην περιοχή, θυμίζει τις επιμορφώσεις που έγιναν για την οικοτεχνία στο έργο «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Στο νέο LEADER μπορούν να γίνουν συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, μεταξύ δημόσιου φορέα ή μεταξύ μεμονωμένων ιδιωτών με τα ποσοστά επιχορήγησης να είναι πολύ υψηλά, μέχρι το 70%.

«Η οικοτεχνία είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, όπου ουσιαστικά συνεχίζεται αυτό που παρήγαγαν τα προηγούμενα έτη. Στην πρόσκληση που ανοίξαμε, δύο οικοτέχνες υπέβαλαν αίτηση υποβολής φακέλου, που θα αξιολογηθούν και σύντομα θα προχωρήσουμε σε αποφάσεις ένταξης», αναφέρει.

Όπως ο ίδιος εξηγεί, στα ιδιωτικά έργα μπορούν να βγουν αποφάσεις ένταξης ανά υποδράση, γεγονός που τους εξυπηρετεί, γιατί ορισμένες παρουσιάζουν κινητικότητα. «Για παράδειγμα, στις επενδύσεις βιοτεχνίας – χειροτεχνίας – παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση για ποσό 240.000 ευρώ ήρθαν προτάσεις 1.660.000 ευρώ», καταλήγει.