Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατά των διαφημίσεων τροφίμων στα παιδιά

Η έκθεση έρχεται μετά από εκστρατεία καταναλωτών

ΠΟΥ κατά των διαφημίσεων τροφίμων στα παιδιά

Ένα σημαντικό βήμα υπέρ των καταναλωτών αποτελεί η νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας(WHO), που προτρέπει τις κυβερνήσεις στην επιβολή κανονισμών που θα σταματούν τη διαφήμιση ανθυγιεινών τροφίμων για παιδιά. Η έκθεση αυτή, προήλθε μετά την εκστρατεία της ευρωπαϊκής καταναλωτικής οργάνωσης Beuc, που τόνιζε πως τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε τέτοιου είδους πρακτικές, που ευνοούν την κατανάλωση τροφίμων υψηλών σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι. Επίσης, μέσω της εκστρατείας, έγινε γνωστό πως οι εταιρείες έχουν θέσει πιο ελαστικά κριτήρια για την περιεκτικότητα των τροφίμων σε ανθυγιεινά συστατικά, που απέχουν αρκετά από εκείνα που έχει θέσει ο WHO για τα διαφημιζόμενα προϊόντα.

Οι προσπάθειες των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πήγαν χαμένες. Ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως όπως ο WHO, που αποτελεί εξειδικευμένη υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζει το πρόβλημα και προτρέπει τις κυβερνήσεις σε εφαρμογή κανονισμών.

Ο WHO αναφέρει πως η εμπορία τροφίμων και η προβολή τους μέσω διαφημίσεων έχει αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα ως μια σημαντική συμβολή στο «παχυσαρκογενές» περιβάλλον, στο οποίο τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη προωθούνται σε μεγάλο βαθμό στα παιδιά. Οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συστατικά, καθώς είναι φθηνότερα σε σχέση με τις υγιεινές επιλογές. Οι διαφημίσεις, λοιπόν, των τροφίμων, έχει αποδειχθεί πως επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές και προτιμήσεις των παιδιών, αφού διαμορφώνουν τις καταναλωτικές τους αντιλήψεις.

Ο Oργανισμός στη νέα αυτή έκθεση παρουσιάζει, εκτός των άλλων, και μερικούς από τους τρόπους που το ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιεί για να προωθήσει τα προϊόντα. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τα παιδιά συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα και τις προτιμήσεις τους, έτσι ώστε σε ανύποπτο χρόνο να παρουσιάσουν συγκεκριμένα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους.

Για τους λόγους αυτούς, ο WHO ζητά να μειωθεί η έκθεση των παιδιών σε όλες τις μορφές εμπορίας τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη, και μέσω της τηλεόρασης αλλά και μέσω ψηφιακών μέσων. Ο WHO ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν το καθήκον τους και να προστατεύσουν τα παιδιά.