Τι πραγματικά συμβαίνει με τις Πύλες του ΟΣΔΕ: Για να μην παραμυθιαζόμαστε…

Τι πραγματικά συμβαίνει με τις Πύλες του ΟΣΔΕ: Για να μην παραμυθιαζόμαστε…

Οκτώ πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Αιτήσεων (ΚΥΔ) με σκοπό την υποβοήθηση των δικαιούχων κοινοτικών επιδοτήσεων για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ:

  • Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Παραγωγών Αγρινίου «Ένωση Αγρινίου»,
  • Αγρογέννεσις Ροδόπης Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ,
  • Αγρογένεσις Λάρισας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ,
  • Μεσσηνιακοί Συνεταιρισμοί Ελαιολάδου,
  • Ένωση Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευβοίας,
  • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας – Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία,
  • Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμφίσσης,
  • Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων ΑΣΕΠΟΠ ΠΑΥΛΙΝ,

κατέθεσαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), του Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ – GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, και της NEUROPUBLIC A.E., με αίτημα –ενώ είχαν καταγγελθεί αμοιβαία οι μεταξύ τους συμβάσεις με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ– να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα ΟΣΔΕ.

Τα άνω ΚΥΔ αρχικώς αιτήθηκαν τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, η οποία ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ στις 16/4/2019. Ακολούθησε η συζήτηση στο ακροατήριο, που έλαβε χώρα στις 19/4/2019, όπου σημειώνεται ότι οι ως άνω αιτούντες παραιτήθηκαν από το δικόγραφο όσον αφορά τη NEUROPUBLIC A.E. Επιπρόσθετα, δύο από τα παραπάνω ΚΥΔ στο μεσοδιάστημα προέβησαν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υπογράψουν συμβάσεις με τον Φορέα Συντονισμού και να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στο σύστημα ΟΣΔΕ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η σημερινή απόφαση 6/5/2019 των ασφαλιστικών μέτρων κινείται ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση. Ζητείται, δηλαδή, από τον Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ – GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου τα παραπάνω ΚΥΔ να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα ΟΣΔΕ με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η πρόσβαση και από τα άλλα πιστοποιημένα ΚΥΔ.

Αναμένεται, λοιπόν, άμεσα τα «αποκλεισμένα» ΚΥΔ, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις σε εφαρμογή της απόφασης του δικαστηρίου, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα λοιπά πιστοποιημένα ΚΥΔ (περισσότερα από 450 σε όλη τη χώρα), να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στο σύστημα ΟΣΔΕ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η πρόσβαση στο σύστημα ΟΣΔΕ περνά μέσα από την τεχνολογική υποδομή του Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ. Για αυτό άλλωστε, σύμφωνα ξανά με τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων έναντι του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απορριπτική.

Ο ρόλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει καθοριστεί με μια σειρά από Υπουργικές Αποφάσεις (διάφορων Υπουργών) και Αποφάσεις Προέδρου ΟΠΕΚΕΚΕ (διάφορων Προέδρων) σε ένα χρονικό διάσημα επτά ετών. Tα τελευταία χρόνια, το οικοσύστημα των εμπλεκομένων στο σύστημα ΟΣΔΕ έχει πετύχει αξιοπιστία και διαφάνεια πληρωμών που ξεπερνά σε ποσοστό επιτυχίας το 99%.