«Οι πρακτικές καλλιέργειας της ελιάς είναι πλέον ξεπερασµένες»

Τρεις νέοι μειώνουν τις απώλειες στην παραγωγή ελιάς με αισθητήρες που προσαρμόζονται στις δεξαμενές αποθήκευσης

oliveex
Από αριστερά: Δημήτρης Γκαραγκούνης, Αριστοτέλης Κολιγλιάτης, Κωνσταντίνος Ακρίβος

Oι μεγάλες απώλειες προϊόντων κατά την αποθήκευσή τους, που φτάνουν μέχρι και το 20%, οδήγησαν τρεις νέους από τον Βόλο στην κατασκευή αισθητήρων που τοποθετούνται σε δεξαμενές αποθήκευσης. Ο Κωνσταντίνος Ακρίβος, ο Δημήτρης Γκαραγκούνης και ο Αριστοτέλης Κολιγλιάτης έχουν ως στόχο μέσω της καινοτομίας τους, με όνομα Oliveex, να βελτιστοποιήσουν την ποιότητα του προϊόντος και την ιχνηλασιμότητα, αλλά και να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες από την κακή αποθήκευση.

Πότε ιδρύθηκε η Oliveex και ποιο είναι το αντικείμενο της;

Η Oliveex ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 από τρεις φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως ένα project παράλληλο με τη σχολή. Έπειτα από έναν χρόνο ανάπτυξης και δοκιμών, εξελίχθηκε σε εταιρεία και ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2018, μετά από χρηματοδότηση του οργανισμού The People’s Trust. Η ομάδα αποτελείται από τους Κωνσταντίνο Ακρίβο, Δημήτρη Γκαραγκούνη και Αριστοτέλη Κολιγλιάτη, τελειόφοιτους του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, αλλά και από συμβούλους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική που βοηθάνε στα επόμενα βήματα και την ανάπτυξη του προϊόντος. Το αντικείμενο της Oliveex είναι η εφαρμογή τεχνολογιών Internet of things στην αποθήκευση τροφίμων και συγκεκριμένα στην κατηγορία των τροφίμων που δέχονται χημικές ζυμώσεις (fermented foods) όπως για παράδειγμα οι ελιές, τα γαλακτοκομικά, η μπύρα και το κρασί. Με τη χρήση αισθητήρων που προσαρμόζονται στις δεξαμενές αποθήκευσης, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο και να ενημερώνονται με ειδοποιήσεις και συμβουλές σχετικά με την πορεία του προϊόντος και το στάδιο της παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος μέσα από τις διορθωτικές ενέργειες που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων, η βελτίωση της ιχνηλασιμότητας και η δυνατότητα για τη διατήρηση της σταθερής ποιότητας στις διαφορετικές παρτίδες του προϊόντος.

Για ποιον λόγο δημιουργήθηκε και ποιο ήταν το πρόβλημα που ήθελε να λύσει;

Η ιδέα προήλθε μετά από συζήτηση και ανάλυση όλης της διαδικασίας της παραγωγής, καθώς ένας από τους ιδρυτές της ομάδας ασχολείται με την καλλιέργεια της ελιάς. Συμπεράναμε ότι για ένα τόσο διαδεδομένο προϊόν όπως είναι η ελιά, η διαδικασία αυτή μοιάζει αρκετά ανακριβής και ξεπερασμένη για τη διαθέσιμη τεχνολογία της εποχής μας. Έπειτα από συζητήσεις και έρευνα σε συνεργασία με παραγωγούς και βιομηχανίες σε παρόμοια προϊόντα διαπιστώσαμε ότι η έλλειψη της τεχνολογίας και της ακρίβειας στην παραγωγή, αφορά γενικά την κατηγορία των τροφίμων που δέχονται χημικές ζυμώσεις και όχι μόνο της ελιάς. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, εντοπίσαμε ότι οι απώλειες στα προϊόντα λόγω της αλλοίωσης είναι πολύ μεγάλες, φτάνοντας μέχρι και το 20% σε συγκεκριμένα προϊόντα. Έτσι, πήραμε την απόφαση να ασχοληθούμε με τον τομέα της αγροτεχνολογίας, γιατί είναι ένας τομέας που χρήζει τεχνολογικής βελτίωσης σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Πως πρόκειται να βοηθήσει τον τομέα της αγροδιατροφής και σε ποιο στάδιο;

Στόχος του συστήματος της Oliveex είναι ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής των προϊόντων στο στάδιο της επεξεργασίας και της αποθήκευσης. Με την παρακολούθηση των συνθηκών σε πραγματικό χρόνο και με μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας με τη χρήση αισθητήρων τελευταίας τεχνολογίας, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του προϊόντος και να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες λόγω των κακών συνθηκών αποθήκευσης.

Σε ποιον απευθύνεται;
Το σύστημα της Oliveex απευθύνεται τόσο σε βιομηχανίες όσο και σε παραγωγούς βρώσιμης ελιάς, αλλά και γαλακτοκομικών προϊόντων.

oliveex-kainotomiaΣε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Oliveex (έχει διαθέσει εμπορικά την καινοτομία της);

Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε σε πειραματικές δοκιμές του συστήματος σε παραγωγούς και βιομηχανίες βρώσιμης ελιάς και γαλακτοκομικών που θα διαρκέσουν μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Στόχος μας είναι να επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα από τις δοκιμές, ώστε να συνεχίσουμε τη βελτίωση του συστήματος και να το διαθέσουμε εμπορικά στα τέλη του 2019.

Ποια είναι η γνώμη σας για το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στον αγροτικό τομέα;

Δυστυχώς το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι λιγότερο ανεπτυγμένο σε σχέση με τις χώρες του εξωτερικού ιδιαίτερα στις εταιρείες που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα καθώς απαιτείται ιδιαίτερη έρευνα και ανάπτυξη του hardware και δοκιμές πολλών μηνών μέχρι να είναι έτοιμο το προϊόν να γίνει διαθέσιμο στην αγορά. Αυτό καθιστά την ύπαρξη χρηματοδότησης απαραίτητη. Παρόλα αυτά γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του Equifund για την ανάπτυξη και την χρηματοδότηση των Startups και ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα με πρωτοπόρες εταιρείες όπως η Centaur και η Augmenta.

Αναφερθείτε στις διακρίσεις και τους διαγωνισμούς που έχετε λάβει μέρος. Πόσο σας έχει βοηθήσει η χρηματοδότηση που έχετε λάβει;

Η Oliveex διακρίθηκε με την 1η θέση στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας Mindspace Challenge 2018 στον οποίο έλαβαν μέρος πάνω από 80 πανεπιστημιακές Startup από όλη την Ελλάδα. Ως έπαθλο έλαβε χρηματοδότηση από τον οργανισμό The People’s Trust και συμμετείχε στην αποστολή του Mindspace στην Αμερική και συγκεκριμένα στην Silicon Valley, το San Francisco και την Βοστωνη με σκοπό την διασύνδεση με Αμερικανικές Startups, επενδυτές και συμβούλους.