Πράσινος Τρύγος – Διευκρίνιση: Η Δήλωση ΟΣΔΕ 2021 υποβάλλεται, αντί της αντίστοιχης του 2022, σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της

Η ΚΕΟΣΟΕ, με ανακοίνωσή της, διευκρινίζει ότι: «η προϋπόθεση του άρθρου 8 § ε της ΥΑ 955/115194/3.5.2022 (ΦΕΚ 2129/Β/4.5.2022), που αφορά τα δικαιολογητικά των αιτούντων, για ένταξη στο πρόγραμμα της πρώιμης συγκομιδής για το 2022 και συγκεκριμένα η υποβολή της αίτησης της Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2022, στην περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης, (είτε μέσω ΚΥΔ, είτε μέσω gov.gr) εκπληρώνεται με την προσκόμιση της υποβολής της αντίστοιχης αίτησης για το 2021.

Σχετική οδηγία έχει δοθεί από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ, προς όλες τις ΔΑΟΚ της χώρας».

Από σήμερα και έως τις 11 Μαΐου οι αιτήσεις για τον «Πράσινο τρύγο» – Πίνακας με τις τιμές ενίσχυσης