Προδημοσιεύθηκε η 2η πρόσκληση για τα αντιχαλαζικά – Αρχές Δεκεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων

Ο ΕΛ.Γ.Α προχώρησε στην προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων – Υπομέτρο 5.1: «Επενδύσεις σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Σύμφωνα με την προδημοσίευση «οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020 (έτος αναφοράς). Το έτος 2020 θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της Πρόσκλησης.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Το καθεστώς εφαρμόζεται για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας, τις περιοχές της επικράτειας και τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες περιπτώσεις:

α) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό
σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών,

β) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι
σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων,
αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και
της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.

γ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή
σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.
δ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι
και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

α) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους
υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση
στήριξης έως τις 100.000,00 €.

β) Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν τα Σ.Σ.Γ. στην περίπτωση επένδυσης
ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από την
βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που
δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της
στήριξης ανέρχεται έως το 1.000.000,00 €.

γ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών
Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης, προσδιορίζεται χρονικά στις αρχές Δεκεμβρίου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000.000€.

Δείτε ΕΔΩ την προδημοσίευση

Διαβάστε ΕΔΩ σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΑΑΤ