Προετοιμασία των γεωργικών συμβούλων για την ψηφιακή εποχή

«Η τεχνολογία προχωρά τόσο γρήγορα που αν δεν εξελιχθούμε, θα μείνουμε πίσω», υποστήριξε ο διευθυντής του τμήματος Μεταφοράς Γνώσης του κρατικού οργανισμού συμβουλευτικής της Ιρλανδίας Teagasc, Tom Kelly, μιλώντας στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον αγροτικό τομέα. Ο ίδιος, θέλοντας να προετοιμάσει τους γεωργικούς συμβούλους για τη νέα ψηφιακή εποχή στην οποία εισέρχεται με γοργά βήματα ο αγροτικός τομέας, τόνισε κατά την ομιλία του ότι «οι ψηφιακές τεχνολογίες θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και θα ενδυναμώσουν τους γεωργικούς συμβούλους».

Ο ίδιος κατέθεσε πέντε τρόπους μέσω των οποίων θα αυξηθεί και θα διαδοθεί η υιοθέτηση της τεχνολογίας:

 Αποδοχή των ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών από τους αγρότες.

Απαίτηση των ίδιων των αγροτών για καλύτερες και πιο στοχευμένες συμβουλές.

Απαίτηση από τους συμβούλους για την υποστήριξη των αγροτών στη λήψη αποφάσεων.

Απαίτηση από τους φορείς πολιτικής και της κοινωνίας για περισσότερα μέσα που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και την ποιότητα των προϊόντων.

Ανάπτυξη χαμηλού κόστους ψηφιακών τεχνολογιών.

Εκτός από τα παραπάνω, ο T. Kelly παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο FAIRshare, μέσω του οποίου έχει συγκεντρωθεί πλούσιο υλικό με πρακτικές, τεχνολογικά και καινοτόμα μέσα για την ενημέρωση των αγροτικών συμβούλων στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η ψηφιακή πλατφόρμα του FAIRshare σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ομώνυμου ευρωπαϊκού έργου, με στόχο να συλλέξει και να λειτουργήσει ως ένα πλήρες αποθετήριο ψηφιακών εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι γεωπόνοι σε όλη την Ευρώπη.

Η πλειονότητα αυτών των ψηφιακών εργαλείων έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση, την παρακολούθηση και την ανάπτυξη γεωργικών και κτηνοτροφικών παραγωγικών μονάδων, αλλά και την επικοινωνία με τους αγρότες και την εκπαίδευσή τους. Η πλατφόρμα είναι δωρεάν διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταγραφές του προγράμματος, η υιοθέτηση των ψηφιακών εργαλείων και των υπηρεσιών γίνεται πιο γρήγορα, όταν το εργαλείο είναι εύκολο στη χρήση και είναι σε θέση να βελτιώσει τη λήψη των αποφάσεων, καθώς και την παραγωγικότητα. Επίσης, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το κόστος του εργαλείου. Οι δωρεάν εφαρμογές συχνά προτιμώνται, αλλά και οποιοδήποτε ψηφιακό εργαλείο που υποστηρίζεται από ένα οικονομικό μοντέλο που έχει δημιουργηθεί με κόστος επένδυσης και συντήρησης.

Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη oι ανάγκες κάθε μεμονωμένου αγρότη, καθώς τα εργαλεία και οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ευέλικτα ως προς τις ανάγκες τους. Τέλος, σημαντικό ρόλο στην προώθηση της τεχνολογίας έχουν οι δεξιότητες και η συμπεριφορά του συμβούλου. Τα ψηφιακά εργαλεία και οι υπηρεσίες πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν στις χρήσεις του συντονιστή καινοτομίας, δηλαδή του γεωργικού συμβούλου.