Θα βγει πρόγραµµα εντός του 2019 για αρδευτικά δίκτυα και γεωτρήσεις;

Γνωρίζετε αν θα βγει πρόγραµµα εντός του 2019 για αρδευτικά δίκτυα και γεωτρήσεις;

Παντελής από Κρήτη

Το πρόγραμμα που αναφέρετε αντιστοιχεί στο Μέτρο 4.1.2, για το οποίο δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση για το πότε θα προκηρυχθεί. Παλαιότερες πληροφορίες το τοποθετούσαν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019, όμως θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των σχεδίων βελτίωσης.