Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Γράφει-σβήνει το ΥΠΑΑΤ για να δημιουργήσει αποθεματικό 550 εκατ. ευρώ

Προβληματισμός για την Εξισωτική

Με προσθέσεις, αφαιρέσεις και λοιπές μαθηματικές πράξεις επιχειρείται από την πλατεία Βάθη να βρεθεί η χρυσή τομή για την ορθή αξιοποίηση των χρημάτων του ΠΑΑ 2014-2020, που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

Το άθροισμα βγαίνει δύσκολα, καθώς το ΥΠΑΑΤ καλείται αφενός να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξει όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, αφετέρου να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με σύνεση, με δεδομένο ότι η νέα προγραμματική περίοδος αργεί ακόμα. Τους υπολογισμούς, όπως μαθαίνουμε, δυσκολεύει κυρίως η Εξισωτική Αποζημίωση, για την οποία διατίθενται κάθε χρόνο περί τα 230 εκατ. ευρώ, ενώ ρυθμιστικό ρόλο πρόκειται να διαδραματίσει η απόφαση για την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση που προωθεί η Κομισιόν.

Μικρότερο budget

Από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται, πάντως, αυτό που η «ΥΧ» είχε γράψει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι, δηλαδή, οι πρωτοφανείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας ενισχύουν τη θέση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου να αναθεωρήσει προς τα κάτω τον προϋπολογισμό των προσκλήσεων που πρόκειται να δημοσιεύσει. Στον σχεδιασμό είναι ο προϋπολογισμός για τη 2η πρόσκληση του Υπομέτρου 5.1 (αντιχαλαζικά) να οριστεί στα 25 εκατ. ευρώ περίπου, για τη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» να ανέλθει στα 30 εκατ. ευρώ, ενώ για το Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» να μην ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Στα προβλήματα, όπως μαθαίνουμε, έχει προστεθεί και ένα επιπλέον: η δυσκολία ενεργοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τις ανάγκες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. Κι ενώ επιχειρείται να δοθεί λύση με τη ΜΟΔ, όλα δείχνουν ότι τελικά οι προγραμματισμένες προκηρύξεις μετατίθενται για τον Ιούνιο και μετά.

Προς το παρόν, προτεραιότητα είναι να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν τα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς η περίοδος υποβολής των ενστάσεων λήγει στις 11 Μαΐου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λίγο πριν από την καταληκτική ημερομηνία, το σύνολο των ενστάσεων φαίνεται να ξεπερνά τις 3.000, με την Κεντρική Μακεδονία να αριθμεί περίπου τις 1.000.

Με το μέτρο για την παροχή γεωργικών συμβουλών να πιέζει σημαντικά την πολιτική ηγεσία, καθώς η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να το ενεργοποιήσει κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, όλα δείχνουν πως η δικαστική λύση γέρνει στη διεξαγωγή δημόσιου διαγωνισμού. Πρόκειται για το «μελανό» μέτρο του ελληνικού προγράμματος, μια και δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί, παρά τη σαφή ανάγκη να μπουν από τώρα οι βάσεις, καθώς θα αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία για την επόμενη ΚΑΠ.

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς, στελέχη του ΥΠΑΑΤ εκτιμούν ότι θα δημιουργηθεί ένα αποθεματικό ύψους 550 εκατ. ευρώ περίπου, το οποίο θα διατεθεί για τις ανάγκες κάλυψης της Εξισωτικής Αποζημίωσης και της εφάπαξ ενίσχυσης αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.