Πρόγραμμα εκπαίδευσης ελαιοκαλλιεργητών από τη Μινέρβα

Σε τρεις άξονες βασίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η Μινέρβα σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Όπως αναφέρθηκε σε ειδική εκδήλωση στα χανιά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εφαρμογή καλών γεωργικών πρακτικών στην ελαοκαλλιέργεια με οφέλη για τη φύση, τους αγρότες και το προϊόν, μέσω της αειφόρου ανάπτυξης.

Κατά την εταιρεία, η επένδυση στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας αποτελούν βασικό πυλώνα στη στρατηγική της βιομηχανίας τροφίμων «Μινέρβα ΑΕ», που εστιάζει στην προώθηση της αειφόρου γεωργίας και στη στήριξη των ελλήνων αγροτών που ακολουθούν καλές γεωργικές πρακτικές. Η εταιρεία από το 2011, υποστηρίζει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στη μελέτη για την ανάπτυξη του προτύπου ελαιοπαραγωγής που αποσκοπεί, στη βελτιστοποίηση της ελαιοκαλλιέργειας, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας.

Από τη φετινή χρονιά, με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης, η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία ενός προγράμματος με τη συνεργασία του Μ.Α.Ι.Χ., για την εκπαίδευση των αγροτών πάνω στο πρότυπο ελαιοπαραγωγής, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγόμενης ποσότητας και της ποιότητας των προϊόντων τους, αλλά και την επίτευξη του μικρότερου δυνατού περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Πρόκειται για την “Ακαδημία Αγροτών”, που δίνει τη δυνατότητα, μέσω ειδικών σεμιναρίων, σε ομάδες παραγωγών να «γνωρίσουν» σε πρώτη φάση σύγχρονες μεθόδους στον τομέα της αειφόρου -οικολογικής καλλιέργειας για το ελαιόλαδο και αργότερα και σε άλλες δράσεις του πρωτογενή τομέα.

Μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι η εγκαθίδρυση ενός δικτύου διάχυσης της τεχνογνωσίας και πληροφοριών για την αειφόρο ελαιοπαραγωγή, η βελτίωση της παραγωγικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων,η εν γένει βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας με δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών και συνεργιών στο πλαίσιο και της συμβολαιακής γεωργίας, καθώς και η παραγωγή και εμπορία στην εξωτερική-εσωτερική αγορά επώνυμου, πιστοποιημένου, ελαιολάδου με υψηλή ποιότητα και προστιθέμενη αξία και με ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πάνος Κατσής, «για μας η αειφόρος ανάπτυξη είναι έργο υποδομής, καθώς σαν εταιρεία χτίζουμε το μέλλον, δεν διαχειριζόμαστε μόνο το παρών».Από την πλευρά του ο ερευνητής του Ινστιτούτου, Μανώλης Καμπουράκης, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που διήρκησε 3 χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε 24 ελαιώνες που βρισκόταν σε 8 διαφορετικές τοποθεσίες. Η έρευνα αφορούσε στην αειφόρο διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας και στα βασικά της συμπεράσματα είναι ότι δεν υπήρχε μείωση αποδόσεων της ελιάς, οι προσβολές δεν διέφεραν από αυτές της συμβατικής καλλιέργειας, ενώ παρατηρήθηκε ηπιότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη για εκπαίδευση των παραγωγών “στο θρανίο αλλά και το χωράφι”, με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη των ομάδων παραγωγών, τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου και της βιοποικιλότητας.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)