Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών υδάτων

Χανιά: Έκκληση για ορθολογική χρήση νερού και στον πρωτογενή τομέα
-Διαφήμιση-

Πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων για το 2016 έχει καταρτίσει το Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων, της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πρόγραμμα ελέγχου περιλαμβάνονται ποταμοί, λίμνες, καθώς και συλλογικά αρδευτικά δίκτυα και γεωτρήσεις.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο κοινοτικών οδηγιών για θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των νερών, για προστασία των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, καθώς και τις ανάγκες της υπηρεσίας για τον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών νερών.

Παράλληλα, για το έργο «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων», εγκρίθηκε το ποσό των 70.000 ευρώ και η κατανομή του στις περιφερειακές ενότητες και περιφέρειες της χώρας.

Οι πιστώσεις καλύπτουν τις δαπάνες για τις δειγματοληψίες και μετρήσεις παροχής ή στάθμης, για τη συσκευασία και την αποστολή των δειγμάτων στο Εργαστήριο του Τμήματος Γεωλογίας Υδρολογίας, την αγορά φορητών οργάνων μέτρησης, ψυγείων, αναλώσιμων υλικών κ.ά.

Γεωργία Μπόχτη

-Διαφήμιση-