Πρόγραμμα εντοπισμού και αντιμετώπισης του μικρού σκαθαριού στις κυψέλες

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια απόφαση του ΥΠΑΑΤ, σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του μικρού σκαθαριού στις κυψέλες, στο πλαίσιο της παρέμβαση Π2-55.2 του μελισσοκομικού προγράμματος, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027.

Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρέμβασης Π2-55.2 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida)», στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων του τομέα της μελισσοκομίας.

Στόχος του Προγράμματος είναι η μείωση του κινδύνου εισόδου και εξάπλωσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης στη Χώρα μας, για την αποφυγή των δυσμενών οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λόγω απώλειας εισοδήματος και μείωσης του πληθυσμού των μελισσών.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι παρακάτω:

α) Οι δαπάνες ενίσχυσης των μελισσοκόμων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος υπολογίζονται σε 150€/μελισσοσμήνος κατ’ έτος. Ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός των επιλέξιμων μελισσοσμηνών ενός μελισσοκομείου-δείκτη καθορίζεται σε δέκα και είκοσι κυψέλες αντίστοιχα. Στο σύνολό της, η σχετική δαπάνη ανά δικαιούχο μελισσοκόμο αφορά σταμελισσοσμήνη ενός μόνο μελισσοκομείου-δείκτη.

Καλύπτονται:

i) τα έξοδα για την προμήθεια των παγίδων,

ii) τα έξοδα αγοράς μελισσοτροφών,

iii) τα έξοδα μετάβασης του μελισσοκόμου στο μελισσοκομείο δείκτη, προκειμένου να
πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες προγραμματισμένες επισκέψεις παρατήρησης – επιθεώρησης, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρωτόκολλο και iv) η απώλεια εισοδήματος που προκαλείται εξαιτίας της υποχρέωσης άσκησης στατικής μελισσοκομίας.

β) Οι δαπάνες ενίσχυσης των Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος υπολογίζονται σε 120€/μελισσοσμήνος κατ’ έτος.

Ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός των επιλέξιμων μελισσοσμηνών ενός μελισσοκομείου δείκτη καθορίζεται σε δέκα και είκοσι κυψέλες αντίστοιχα. Στο σύνολό της, η σχετική δαπάνη για όλους τους δικαιούχους φορείς μπορεί να αφορά έως και τρία μελισσοκομεία-δείκτες για κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου που βρίσκεται στο νομό έδρας τους.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση