Πρόγραμμα κατάρτισης για μικρές εκμεταλλεύσεις στη Λοκρίδα

Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς με μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην πόλη της Αταλάντης.

Το πρόγραμμα, κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών, καλύπτει το σύνολο της φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και συνδυαστικές ενότητες. Ο Δήμος Λοκρών, κατανοώντας την ανάγκη αυτής της εκπαίδευσης 24 δικαιούχων του προγράμματος, προχώρησε στη διαδικασία προετοιμασίας των υποδομών, ώστε η κατάρτιση να συμβάλει ουσιαστικά στις αγροτικές δραστηριότητες των καταρτιζομένων.

Με την παρουσία του στην έναρξη του προγράμματος, ο Θανάσης Ζεκεντές, δήμαρχος του Δήμου Λοκρών, μίλησε για την αναγκαιότητα αυτού του είδους των προγραμμάτων, ώστε η «εκπαίδευση αυτή να συμβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων». Με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, στελέχη του ΕΛΓΟ-Δήμητρα παρουσίασαν από την πλευρά τους ειδικές θεματικές ενότητες του αγροτικού τομέα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το γνωστικό πεδίο των συμμετεχόντων.