Διαδικτυακό πρόγραμμα μάθησης για την αμπελουργία και οινολογία

Ενδιαφέρουσες ευκαιρίες προσφέρει η συμμετοχή στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως μάθησης του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Αμπελουργία και Οινολογία: Παραγωγή, Διάθεση και Κατανάλωση του Oίνου». Το πρόγραμμα αποτελεί μια εισαγωγή στην αμπελουργία, την οινολογία, την οργανοληπτική αξιολόγηση και το marketing του κρασιού.

Αρχικά, δίνονται οι βασικές αρχές που διέπουν την αμπελοκαλλιέργεια, ακολουθεί η παράθεση όλων των γνώσεων που απαιτούνται για την ορθή διεξαγωγή της οινοποίησης, αλλά και η παρουσίαση των κανόνων διατήρησης του εμφιαλωμένου κρασιού. Τέλος, παρατίθενται οι δεξιότητες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρασιού και για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητά του, η οποία θα είναι σε θέση να επιτρέψει την ορθή προώθησή του στην αγορά.

Οι θεματικές ενότητες των μαθημάτων τα οποία θα παρακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι είναι οι εξής:

  • Αμπελουργία, όπου παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της μορφολογίας του αμπελιού, ο βλαστικός κύκλος του, οι φάσεις του κύκλου της αναπαραγωγής της αμπέλου κ.α.

  • Οινοποίηση, με εμβάθυνση στην έννοια της τεχνολογικής ωριμότητας των σταφυλιών, ανάλυση της χημικής σύστασης του οίνου κ.α.

  • Επιχειρηματικότητα και Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, όπου θα αναλυθεί η σημασία της έννοιας της στρατηγικής για τις επιχειρήσεις κ.α.

  • Το Κρασί στη Φιάλη, όπου, μεταξύ άλλων, θα επιχειρηθεί ή εξοικείωση με το βασικό νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπάγονται τα κρασιά και ορίζει τις κατηγορίες τους.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων (κλικ ΕΔΩ): 23/5 – Έναρξη Μαθημάτων: 30/5.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος