Εντάχθηκα στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών το 2016. Μπορώ να συμμετάσχω στο Υπομέτρο 6.3;

-Διαφήμιση-
Εντάχθηκα στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών το 2016. Μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα που θα βγει σε λίγο καιρό με τα 14.000 ευρώ;

Οι νέοι αγρότες τόσο αυτής, όσο και της προηγούμενης περιόδου και φτάνοντας μέχρι και την προγραμματική περίοδο 2000-2006 δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο Μέτρο 6.3.

-Διαφήμιση-