-Διαφήμιση-

Το ποσό των 6 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης του αιγοπρόβειου κρέατος, προκειμένου να αναστραφεί αφενός η μείωση της κατανάλωσης στα κράτη-μέλη της Ένωσης, αλλά και ο μεγάλος ανταγωνισμός των τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά εξαιτίας των φθηνών εισαγωγών. Οι προσκλήσεις των προγραμμάτων ήδη τρέχουν και θα παραμείνουν ανοιχτές για τους ενδιαφερομένους έως τις 12 Απριλίου 2018.

Η πρώτη πρόσκληση, με προϋπολογισμό ύψους 4 εκατ. ευρώ, ανήκει στα λεγόμενα πολυπρογράμματα, στα οποία μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος τουλάχιστον δύο οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη.

Η δεύτερη πρόσκληση, με προϋπολογισμό περίπου 2 εκατ. ευρώ, ανήκει στα απλά προγράμματα προώθησης, στα οποία μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος μία ή περισσότερες οργανώσεις ενός μόνο κράτους-μέλους της ΕΕ.

Στόχος των προσκλήσεων, σύμφωνα με την Κομισιόν, είναι να επισημανθεί η βιώσιμη πτυχή του τομέα των αιγοπροβάτων, ο οποίος θεωρείται το πλέον εκτατικό σύστημα ζωικής παραγωγής και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία της φύσης και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. «Τα κοπάδια μικρών μηρυκαστικών ζώων που βόσκουν στο 80% περίπου των περιοχών που παρουσιάζουν φυσικά μειονεκτήματα στην ΕΕ διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη συντήρηση του αγροτικού πληθυ­σμού και στη διατήρηση λειμώνων και βοσκότοπων. Οι ενέργειες πρέπει να αναδεικνύουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της παραγωγής, με έμφαση στον ευεργε­τικό ρόλο της, όσον αφορά τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στην Ελλάδα, ήδη, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) «τρέχει» από τις αρχές του 2017 την καμπάνια Meet the Lamb, το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ τριετές πρόγραμμα προβολής και προώθησης αιγοπρόβειου κρέατος.

Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος, προβάλλονται και αναδεικνύονται τα εγγενή χαρακτηριστικά και οι αξίες του ελληνικού αιγοπρόβειου κρέατος, που συνίστανται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές παραγωγής του, στην ποιότητά του, στην εκτατική εκτροφή των ζώων και στα ιδιαίτερα γευστικά και οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά.

Μία ουσιαστική προσπάθεια στον τομέα, για την οποία οι Έλληνες κτηνοτρόφοι μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, προκειμένου συντονισμένα και οργανωμένα να επιτύχουν την αναστροφή της πορείας του κλάδου, πάντα προς όφελός τους, αλλά και προς όφελος της πρωτογενούς παραγωγής.