Προγράμματα προώθησης οίνων: Αύξηση της προκαταβολής επί της εθνικής συμμετοχής στο 80% – Στα ίδια η κοινοτική συμμετοχή

-Διαφήμιση-

Σε τροποποίηση της πρόσφατα εκδοθείσας ΚΥΑ (ΦΕΚ 1549/Β/2019), που αφορά το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες, προέβη το ΥΠΑΑΤ.

Η πιο σημαντική αλλαγή η οποία επέρχεται με την τροποποίηση (ΦΕΚ 2554/Β/2019), αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 20, βάσει της οποίας ο δικαιούχος δύναται να λάβει προκαταβολή έως 80% και επί του ποσού της κρατικής ενίσχυσης (30%), εφόσον βέβαια προβαίνει σε generic προβολή.

Στην προηγούμενη ΚΥΑ δεν προβλεπόταν χορήγηση προκαταβολής επί της εθνικής συμμετοχής, αλλά μόνο χορήγηση  προκαταβολής 80% επί της κοινοτικής συμμετοχής που ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού του προγράμματος. Συνεπώς σήμερα ένας δικαιούχος που υποβάλλει πρόγραμμα προβολής και προώθησης οίνων για συλλογικά σήματα (δεν προωθούνται εμπορικά σήματα), όπως περιοχές ΠΟΠ και ΠΓΕ, υπό προϋποθέσεις μπορεί να λάβει 80% προκαταβολή επί του 80% του ύψους του προϋπολογισμού του προγράμματος που υποβάλλει.

Δείτε ΕΔΩ την τροποποιητική