Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού

Ημερίδα του ΕΛΓΟ για το πολλαπλαστιαστικό υλικό την Παρασκευή 14/12 στη Νάουσα

Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού, περιγράφει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια.

Σύμφωνα με αυτή: «Μια φυτωριακή επιχείρηση  τύπου Β µπορεί να εισάγει από τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά βασικό ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εµβολιασµού της επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτερικό και το εξωτερικό».  

Να σημειωθεί ότι ως «Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Β», νοείται – σύμφωνα με την απόφαση αυτή η οποία παράγει και εµπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής της, γεωργικών φυτών, κηπευτικών, καλλωπιστικών φυτών και ανθέων, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων χρήσης τους ως αρωµατικά ή φαρµακευτικά φυτά.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση