Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο αγροτικής οδοποιίας Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, προκηρύσσει ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Ηλείας, για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων», προϋπολογισμού 2.150.000 ευρώ.

Το έργο θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν για τη διαμόρφωση του καταστρώματος των οδών, χωματουργικές εργασίες, διαστρώσεις με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη.

Οι προσφορές για το έργο, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί έως τις 8 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59, ενώ οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 12 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 το πρωί από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του, ορίζεται σε 15 μήνες από την υπογραφή και την ανάρτηση της σύμβασης.

Πηγή: ertnews.gr