Οι προκλήσεις του μέλλοντος θα καθορίσουν τις δεξιότητες των αγροτών

Τις δεξιότητες εκείνες, που θα βοηθήσουν τους αγρότες να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και στις προκλήσεις στον αγροτικό τομέα τα επόμενα χρόνια, παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, CEDEFOP, μέσω των αλλαγών, που έχουν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται στον αγροτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, αλλαγές όπως η τεχνολογία, η νέα ΚΑΠ και η κλιματική αλλαγή πρόκειται να καθορίσουν τις δεξιότητες των αγροτών, για να μπορέσουν οι ίδιοι να παραμείνουν βιώσιμοι.

Προηγμένα μηχανήματα και ρομπότ

Με τις νέες τεχνολογίες να εισέρχονται όλο και περισσότερο στο χωράφι, προς όφελος των αγροτών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα της εκμετάλλευσής τους οι ίδιοι οι αγρότες χρειάζεται να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν με περισσότερη ευχέρεια τα νέα αυτά μηχανήματα.

Η επικράτηση της ρομποτικής και των προηγμένων μηχανημάτων στη γεωργία θα διαφοροποιήσουν τον ρόλο του αγρότη και θα τον απομακρύνουν από παλιές μεθόδους καλλιέργειας και από τη χειρωνακτική εργασία.

Διαχείριση δεδομένων

Η διαχείριση δεδομένων ενδέχεται να καταστεί σημαντική δεξιότητα στην πρακτική της γεωργίας, επιτρέποντας στους αγρότες να επεξεργάζονται πληροφορίες που συλλέγονται από διαφορετικούς αισθητήρες και συστήματα χαρτογράφησης.

Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αυξάνουν τις ευθύνες των αγροτών στη διατήρηση και στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Οι αγρότες πρέπει να διατηρήσουν την παραγωγικότητα της γης τους, ενώ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακραία καιρικά φαινόμενα.

Καθώς οι γεωργικές και οι αλιευτικές πρακτικές είναι κεντρικές για την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένους γεωργούς που θα κατανοήσουν πώς οι πρακτικές περιβαλλοντικής αειφορίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην καθημερινή τους εργασία.

 

ΚΑΠ

Οι κανονισμοί της ΚΑΠ, η Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» απαιτούν από τους αγρότες να παραμένουν ενημερωμένοι για τις νέες απαιτήσεις, αλλά και τις εξελίξεις στους κανονισμούς, έτσι ώστε να κάνουν πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων.

 

Καταναλωτικές ανάγκες

Η συνεχής μετατόπιση των καταναλωτικών αναγκών προς πιο βιώσιμες και υγιεινές επιλογές προϊόντων, όπως η βιολογική γεωργία, οδηγούν τους αγρότες στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με πιο φιλικές μεθόδους παραγωγής.

 

Γήρανση πληθυσμού στον αγροτικό τομέα

Η γεωργία απειλείται από τη γήρανση του εργατικού δυναμικού της σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι περισσότεροι τομείς στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι νέοι σε ηλικία άνθρωποι χρειάζεται να εκπαιδευτούν για να αναλάβουν τις οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δημιουργώντας ένα πλάνο διαδοχής.