Προώθηση των οίνων ΠΟΠ – ΠΓΕ και του οινικού πολιτισμού από την ΕΔΟΑΟ

Μια σημαντική καμπάνια που εστιάζει στη λελογισμένη και υπεύθυνη κατανάλωση του επώνυμου οίνου, αλλά και στη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες οινοπαραγωγοί το έργο τους, το προϊόν τους, αλλά και τον καταναλωτή, έχει αναλάβει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου.

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο με το όνομα Enos, το οποίο, μεταξύ των άλλων, επικεντρώνεται στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες, στην υγεία και στην κοινωνία, από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλης, αλλά και την εκπαίδευση όλων όσοι χρειάζονται εξοικείωση με το επώνυμο εμφιαλωμένο ελληνικό κρασί και ειδικά με τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Όπως τονίζει η διευθύντρια της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οίνου και Αμπέλου, Μαρία Τριανταφύλλου, εκτός της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, οι στόχοι του προγράμματος αφορούν την κατανάλωση του επώνυμου κρασιού σε σχέση με το χύμα, το καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ και την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνουν οι καταναλωτές σε αυτό το ευρωπαϊκό καθεστώς. «Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Ελλάδα και Γερμανία, ενώ δράσεις θα πραγματοποιηθούν και στις ΗΠΑ.

Η επιλογή της Γερμανίας έγινε καθότι είναι η πρώτη αγορά σε εξαγωγές ελληνικού οίνου παρά το γεγονός ότι σε σχέση με άλλες χώρες, όπως τις ΗΠΑ, που πωλείται 5,00-6,00 ευρώ το λίτρο, στη Γερμανία το κρασί πωλείται 2,50-3,00 ευρώ το λίτρο. Στην Αμερική, που είναι η δεύτερη εξαγωγική αγορά, το πρόγραμμα θα αφορά την προώθηση των οίνων και τις δυνατότητες διείσδυσης των ελληνικών ΠΟΠ και ΠΓΕ», επισημαίνει η κα Τριανταφύλλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οίνου και Αμπέλου, η μέση ετήσια παραγωγή οίνου το 2020 και το 2021 ήταν 2,3 και 1,7 εκατ. εκατόλιτρα αντίστοιχα, εκ των οποίων 200.000 είναι οίνοι ΠΟΠ και 415.000 οίνοι ΠΓΕ. Η χώρα μας έχει 33 οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, δηλαδή από συγκεκριμένη περιοχή παραγωγής, συγκεκριμένες ποικιλίες σταφυλιών και τύποι κρασιών και αντίστοιχα έχουμε 114 οίνους με Γεωγραφική Ένδειξη, δηλαδή συγκεκριμένη περιοχή παραγωγής, εύρος ποικιλιών, εύρος τύπων κρασιών κ.λπ. Το 2021, οι οίνοι ΠΟΠ αντιπροσώπευαν το 9,5% της συνολικής οινοπαραγωγής, ενώ οι οίνοι ΠΓΕ το 23,5%.

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα των ελληνικών οίνων ΠΟΠ-ΠΓΕ είναι ότι διαθέτουν μακραίωνη ιστορία και οινική κουλτούρα, πολλές αυτόχθονες ποικιλίες σταφυλιού, περισσότερες από 300 που είναι κυρίως ενδημικές (μόνο στην Ελλάδα) και πολλά μπουτίκ οινοποιεία, ενώ γίνεται μικρή συνολικά παραγωγή ξένων ποικιλιών.

Ωστόσο, τα Cabernet Sauvignon και Merlot είναι οι δύο πιο δημοφιλείς διεθνείς ποικιλίες στον ελληνικό αμπελώνα. Αντίστοιχα, στα πλεονεκτήματα των εμφιαλωμένων οίνων ΠΟΠ – ΠΓΕ είναι ότι συγκαταλέγονται στους επώνυμους οίνους, δεν είναι νοθευμένοι, είναι σωστά συντηρημένοι και είναι ποιοτικοί και ελεγχόμενοι. Οι συγκεκριμένοι οίνοι προσελκύουν ποιοτικούς πελάτες στην κάβα και στο εστιατόριο.