Οι πρόσφατες φωτιές άλλαξαν τον σχεδιασμό για καλύτερη προστασία στην Εύβοια

Οι πρόσφατες φωτιές στην περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας άλλαξαν τον σχεδιασμό της περιφερειακής διοίκησης Στερεάς Ελλάδος για τη νέα αντιπυρική περίοδο, που ξεκινά την 1η Μαΐου. Σύμφωνα με την απόφαση, και ειδικά για τον τομέα ευθύνης των οργανικών μονάδων της διοίκησης πυροσβεστικών υπηρεσιών Nομού Ευβοίας, η αντιπυρική περίοδος ισχύει από 1ης Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου του 2021.

Λόγω των ξηροθερμικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτή την περιφερειακή ενότητα προκαλούνται πολλές φωτιές, με μεγάλες καταστροφές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διαχείριση των υπολειμμάτων των γεωργικών καλλιεργειών ώστε να μειωθούν τα ποσοστά πρόκλησης πυρκαγιών.

Στελέχη της υπηρεσίας προτείνουν αντί της καύσης, τη δυνατότητα διαχείρισης των υπολειμμάτων των καλλιεργειών μέσω της ενσωμάτωσης στο έδαφος. Η βόσκηση των καλλιεργειών και κυρίως των δενδρωδών θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική μέσα από τη συνεργασία κτηνοτρόφων και παραγωγών.

Ακόμη, η δυνατότητα κομποστοποίησης ή ο θρυμματισμός της βιομάζας, όπως επίσης και στην παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων, θα μπορούσε να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος ακόμη και με οικονομικά αποτελέσματα μέσα από την κυκλική οικονομία. Σε ό,τι αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, η οποία εκτείνεται σε χιλιάδες στρέμματα, θα πρέπει να καθαρίζεται ο υπόροφος, ώστε να μειωθεί η εύφλεκτη ύλη.

Ειδική αναφορά γίνεται για τις σιτοκαλαμιές, όπου θα πρέπει να δημιουργείται ζώνη άρωσης, στα όρια της ιδιοκτησίας των χωραφιών και ειδικά αυτών που γειτνιάζουν με κτηριακές εγκαταστάσεις και άλλους ευαίσθητους χώρους.

Τέλος, στον τομέα της μελισσοκομίας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθούν πυρκαγιές, από την παραμονή των μελισσοκόμων στην ύπαιθρο.