Αυτό το άρθρο είναι 7 μηνών

Οι προσωρινοί πίνακες ένταξης νέων μελών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ

14.11.2023
1' διάβασμα
oi-prosorinoi-pinakes-entaxis-neon-melon-sto-mitroo-ekpaidefton-tou-elgo-303966

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των “Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης” των υποψηφίων εκπαιδευτών που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 40114/21-07-2023 καθώς και 40114/24-07-2023 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή:

Α. Αίτηση ένταξης Νέων Μελών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ &

Β. Επικαιροποίησης των στοιχείων των ήδη ενταγμένων μελών του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 15η/31-10-2023, αρ. θέματος 85 (ΑΔΑ  ΨΤΕ0ΟΞ3Μ-Δ59)  που αφορά την έγκριση προσωρινών πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Κατάρτισης εμφανίζεται εδώ.

Ενστάσεις κατά της απόφασης γίνονται δεκτές, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 40114/24-07-2023 (ΑΔΑ ΨΙ84ΟΞ3Μ-Ζ15), Κεφ. Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, παρ. 2 και μπορούν να κατατεθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει  από την  επόμενη ημέρα της ανάρτησης, δηλαδή από  14-11-2023.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή:

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα,

Τ.Κ. 11145-Αθήνα

Και πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«’Ενσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης που αφορά στην αριθμ. πρωτ. ….. αίτηση

Για την αριθμ. 40114/21-07-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή Έλαβε ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ  με την αριθμ. 40114/24-07-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

ΓΡΑΦΕΙ: