Η προστασία και η διάσωση της Ποσειδωνίας στο επίκεντρο

Στη διατήρηση της ισορροπίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, των καθαρών ακτών και υγειών θαλασσών αποσκοπούν τα σχέδια δράσης του ευρωπαϊκού έργου POSBEMED2, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με πιλοτική περιοχή-στόχο τον Ποταμό στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο του έργου βρέθηκε το θαλάσσιο ενδημικό φυτό «Ποσειδωνία» (Posidonia oceanica), που είναι ένας ευαίσθητος φυτικός οργανισμός –και όχι φύκια– στις ανθρωπογενείς πιέσεις (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ανεξέλεγκτες λιμενικές εργασίες κ.λπ.) και δείκτης της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Όπως επισημαίνει ο Δρ. Γεωπονίας και στέλεχος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ, Νικόλαος Παπαδόπουλος, έχουν προταθεί σχέδια δράσης, οικολογικά και αειφορικά, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των φύλλων της Ποσειδωνίας, συλλογή και αποθήκευση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είτε σε δημοτικούς χώρους είτε σε χώρους των εποχικών τουριστικών καταστημάτων και την επανατοποθέτησή τους το φθινόπωρο, ώστε να προστατευτεί η ακτή από τη διάβρωση.

Ως ενδεδειγμένη λύση προτείνεται, επίσης, για τις ακτές που βρίσκονται δίπλα από τουριστικές εγκαταστάσεις να αφεθεί το οικοσύστημα και η φύση να επιτελέσει το έργο της και το ίδιο και στις περιοχές, όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα. «Οι καλές πρακτικές που εκμαιεύτηκαν από το έργο μπορούν να προωθηθούν και να εφαρμοστεί, στην πορεία, ένα ευρύτερο διαχειριστικό σχέδιο για τις ακτές μας», τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος.

Ποσειδωνία και φυσικό περιβάλλον

Σύμφωνα με τον Δρ. Γεωπονίας, η ύπαρξη της Ποσειδωνίας μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στις παραλίες, αφού είναι ένα βασικό οικολογικό δομικό στοιχείο. «Πολλές φορές λόγω λανθασμένων αντιλήψεων διαχειρίζονται την Ποσειδωνία ως φύκι. Η επιφάνειά της μπορεί να φτάσει το ένα μέτρο. Δημιουργεί ένα μικροκλίμα που μπορεί να υποστηρίξει με θρεπτικά συστατικά –ή και ως ενδιαίτημα– τη «φωλιά», όπου θα αναπτυχθούν πάνω από χίλιοι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί», εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος.

Επίσης, μπορεί να δράσει καταλυτικά στην κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, ενώ τα φύλλα της μπορούν να μειώσουν τον υδροδυναμισμό των κυμάτων και να συμβάλουν στην προστασία των ακτών λόγω της διάβρωσης.

«Αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε έντονα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Όχι μόνο με τα φύλλα, αλλά και με το υλικό που ξεβράζεται στις ακτές και δημιουργεί τους λεγόμενους θημώνες και είναι σαν ένα οπλισμένο σκυρόδεμα που συγκρατεί τις ακτές και την άμμο από τη διάβρωση», καταλήγει.