Πρόσθετοι πόροι, ύψους 1.610.000 ευρώ στα ιδιωτικά έργα που υποβλήθηκαν στο LEADER

Πρόσθετοι πόροι, ύψους 1.610.000 ευρώ, χορηγήθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και οριστικοποιήθηκε ο πίνακας κατάταξης των ιδιωτικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, η οποία είχε ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη 600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Ανωγείων και Πρόεδρος ΑΚΟΜΜ -ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, 14 επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.435.458,94 ευρώ εντάσσονται στο CLLD/LEADER με την ενίσχυση προς τους επενδυτές να ανέρχεται στο ποσό των 2.285.307,40 ευρώ η οποία είναι τετραπλάσια σχεδόν του ποσού της πρόσκλησης.

Ειδικότερα οι εντάξεις ανά υποδράση αφορούν σε μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 4 έργα, τουρισμός 7 έργα και βιοτεχνία, εμπόριο και υπηρεσίες 3 έργα.

Το πρόγραμμα CLLD/LEADER αφορά σε σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών ολοκληρωµένων αναπτυξιακών στρατηγικών, µε τη συμμετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά οι οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δηµογραφικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Αυτό το οποίο επιδιώκει να επιτύχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως ένα εργαλείο ισχυρό όπως χαρακτηρίζεται, είναι οι τοπικές κοινότητες να κάνουν σταθερά βήµατα προς πιο αποτελεσµατικές µορφές οικονοµικής, βιώσιµης και «χωρίς αποκλεισµούς» ανάπτυξης, να «καινοτοµήσουν» προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα των αγροτικών περιοχών της χώρας και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ