«Πρώτα να αξιολογείτε και μετά να σχεδιάζετε το μέλλον της ΚΑΠ»

Την αντίδραση του Ευρωκοινοβουλίου προκάλεσε η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Βασική Ενίσχυση

comision-allagi-wras
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στο Ευρωκοινοβούλιο έφτασε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή του Καθεστώτος Βασικής Ενίσχυσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ, με την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να απευθύνει συστάσεις στην Κομισιόν για τη λήψη απαραίτητων μέτρων.

Την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε παρουσιάσει σε προηγούμενο φύλλο της η «ΥΧ». Σε αυτήν, έγινε προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη δρομολόγησαν σωστά το καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης. «Μπορεί να βρίσκεται σε καλό δρόμο από άποψη λειτουργίας», αλλά «έχει εγγενείς περιορισμούς» σημειώνεται στην έκθεση, καθώς «δεν λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, τη χρήση της γεωργικής γης ή τις ειδικές περιστάσεις που ισχύουν για την εκάστοτε εκμετάλλευση, και δεν βασίζεται σε ανάλυση της συνολικής εισοδηματικής κατάστασης των γεωργών».

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

«

Ως πρώτο συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπενθυμίζεται, είναι ότι το καθεστώς πληρωμών έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην απλούστευση, τη στόχευση και τη σύγκλιση των επιπέδων ενίσχυσης.

Νίπτει τας χείρας της η Κομισιόν

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην απάντησή της, υπενθύμισε ότι η αρχική της πρόταση στόχευε στην απλούστευση του καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων, τονίζοντας ότι η αυτή η αρχική της πρόταση περιείχε λιγότερες επιλογές και επομένως ήταν πιο απλή. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, προστέθηκαν άλλες επιλογές, με αποτέλεσμα οι κανόνες να γίνουν πιο περίπλοκοι. Σημείωσε, δε, ότι είναι ανοιχτή σε συστάσεις, αλλά ουσιαστικά έριξε το μπαλάκι στα κράτη-μέλη, εξηγώντας ότι, σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, εναπόκειται σε αυτά να εφαρμόζουν τη συνεκτική ερμηνεία του νομικού πλαισίου του Καθεστώτος Βασικής Ενίσχυσης.

Συστάσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάντως, αψήφησε την απάντηση της Επιτροπής, και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προχώρησε στη διατύπωση συστάσεων, ζητώντας από την Επιτροπή:

  1. Εντός του έτους, να έχει εξασφαλίσει την ενδεδειγμένη εφαρμογή των βασικών ελέγχων από τα κράτη- μέλη, με τα τελευταία να διορθώνουν τα δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης στις περιπτώσεις που οι τιμές επηρεάζονται σημαντικά από τη μη εφαρμογή των σχετικών κανόνων ή από την έλλειψη ενημερωμένων πληροφοριών για τη χρήση γης.
  2. Επίσης εντός του έτους, πρέπει να:
  • επανεξετάσει και να αποτιμήσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων για τη διάδοση των πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη συνεπή ερμηνεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου του καθεστώτος,
  • αξιολογήσει τις επιλογές της αναφορικά με τη μελλοντική νομοθεσία ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν επιτυχώς όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των καθεστώτων άμεσης στήριξης,
  • διευκρινίσει τόσο τον δικό της ρόλο όσο και τον ρόλο των οργανισμών πιστοποίησης, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
  1. Επιπλέον, η Επιτροπή καλείται από εδώ και πέρα, και πριν από κάθε πρόταση για τον μελλοντικό σχεδιασμό της ΚΑΠ, να αξιολογεί την κατάσταση του εισοδήματος όλων των αγροτών και να αναλύει την ανάγκη στήριξης του εισοδήματός τους, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατανομή της κοινοτικής και εθνικής στήριξης, το γεωργικό δυναμικό γης, τις περιοχές που αφορούν, το κόστος και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, τα έσοδα, τους παράγοντες αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων και την αξία των δημόσιων αγαθών που παρέχουν οι αγρότες.

Η Κομισιόν, επισημαίνει η αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, θα πρέπει να συνδέσει εξ αρχής τα προτεινόμενα μέτρα με τους κατάλληλους επιχειρησιακούς στόχους. Σημειώνεται ότι ο 3ος στόχος πρέπει να υλοποιηθεί μέσα στο 2019.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress