Προτάσεις της ΠΕΝΑ για την απασχόληση αλλοδαπών εργατών γης

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη τη χώρα είναι η εύρεση και απασχόληση εργατών. 

Δεδομένου μάλιστα ότι οι τομείς αυτοί στηρίζονται κατά κύριο λόγο στους αλλοδαπούς, οι Έλληνες εργοδότες καλούνται – σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) – να κινήσουν τις διαδικασίες που ορίζονται στη σχετική, ειδική νομοθεσία, αντιμετωπίζοντας όμως πολλά εμπόδια:  αδυσώπητη γραφειοκρατία, ‘γκρίζα’ σημεία στην εφαρμογή των διατάξεων, ακόμη και αρνητική – έως εμπαθή – στάση κρατικών υπαλλήλων. Έχοντας λοιπόν φτάσει σε μία κατάσταση που κυριολεκτικά «δεν πάει άλλο», σε σημείο που να μην υπάρχουν πλέον εργατικά χέρια ούτε καν για τις βασικές ανάγκες, η ΠΕΝΑ κατέθεσε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη (αλλά και σε όλους τους αρμόδιους φορείς) τις παρακάτω προτάσεις:

Α. Απασχόληση εργατών γης και κτηνοτροφίας έπειτα από πρόσκληση, χορήγηση VISA και νόμιμη είσοδο στην Ελλάδα από τη χώρα καταγωγής τους (μετάκληση – άρθρα 11, 12 & 13 Ν.4251/2014)

  1. Έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση όχι Κ.Υ.Α. αλλά απόφασης Περιφερειάρχη, ώστε να αποφεύγεται πρόσθετη γραφειοκρατία αλλά και να αποτυπώνονται καλύτερα οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
  2. Έκδοση της ως άνω απόφασης όχι ανά διετία αλλά ανά έτος (όπως στο παρελθόν) ώστε να υπάρχει περισσότερη ευελιξία αλλά και πιο στενή παρακολούθηση της διαδικασίας με δυνατότητα εντοπισμού παραλείψεων και ‘γκρίζων’ σημείων.
  3. Σαφείς και αυστηρές οδηγίες προς τα κατά τόπο ελληνικά προξενεία (το προσωπικό των οποίων είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εξέταση κάθε αίτησης και τη διατύπωση σχετικής – ουσιαστικά δεσμευτικής – γνώμης προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) για πιστή τήρηση της νομοθεσίας, μη αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων αλλά και βελτίωση του απαιτούμενου χρόνου.

Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι η διαδικασία των μετακλήσεων αποτελεί την πλέον νόμιμη αλλά και ορθολογική οδό έλευσης (νόμιμη είσοδος) και απασχόλησης (καταγεγραμμένη και ασφαλισμένη εργασία) αλλοδαπών εργατών όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διαχρονικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορεί φυσικά να λειτουργήσει παράλληλα με την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει – τυπικά ή εν τοις πράγμασι – να παραμεριστεί. 

Β. Απασχόληση εργατών γης και κτηνοτροφίας (μόνο βοσκών) και μελισσοκόμων οι οποίοι διαμένουν ήδη παράτυπα στην Ελλάδα από τη χώρα καταγωγής τους (άρθρο 13Α Ν.4251/2014, Εγκύκλιοι 11/2016 & 26/2016)

  1. Τα σημεία υπό 1. & 2. της ενότητας Α. αποτελούν προαπαιτούμενα για τη βελτίωση και της διαδικασίας αυτής, δεδομένου ότι οι διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης προκύπτουν από την ίδια Κ.Υ.Α.
  2. Κατάργηση του όρου ‘στεγασμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις’ και αντικατάσταση από τον όρο ‘κτηνοτροφικές μονάδες εντατικής ή σταβλισμένης εκμετάλλευσης’ στην Εγκύκλιο 11/2016 ώστε να μην απορρίπτονται αιτήματα εργοδοτών που διατηρούν ‘κτηνοτροφικές μονάδες μεικτής και εκτατικής εκμετάλλευσης’ (δηλαδή ζώα ελευθέρας βοσκής) και επομένως εμπίπτουν ξεκάθαρα στο πεδίο εφαρμογής και ζητούν έγκριση απασχόλησης βοσκών. Άλλωστε, αναφορικά με την ύπαρξη κτισμάτων στάβλων και αποθηκών στις μονάδες αυτές, σημειωτέον ότι αυτή είναι υποχρεωτική εκ του Νόμου, χωρίς φυσικά να καθιστά τη μονάδα ‘εντατικής εκμετάλλευσης’.
  3. Δέσμευση και συνέχιση της θέσης που ήδη καλύπτεται από τον εργάτη με την παρέλευση του 1ου εξαμήνου ώστε να μη διακόπτεται η απασχόληση σε περίπτωση μη ύπαρξης πλέον κενών θέσεων. Οι θέσεις δηλαδή που καλύπτονται με τη διαδικασία του άρθρου 13Α Ν.4251/2014 να μη διατίθενται σε άλλες περιπτώσεις, μέχρι τουλάχιστον να λήξει το 1ο εξάμηνο και διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από τον εργοδότη.
  4. Διευκρίνιση του όρου ‘λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας’ της Εγκυκλίου 11/2016 ώστε να μην απορρίπτονται αιτήματα εργοδοτών που εμπίπτουν ξεκάθαρα στο πεδίο εφαρμογής και ζητούν έγκριση εργατών – υπηκόων τρίτων χωρών, σε βάρος των οποίων στο παρελθόν είχαν επιβληθεί διοικητικά μέτρα (απέλαση / επιστροφή, καταχώρηση στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. κ.λπ.) ή ενδεχομένως βρίσκονται και υπό κράτηση / επιστροφή σε Α.Τ. ή σε δομές υποδοχής / φιλοξενίας καθώς και προαναχωρησιακά κέντρα.
  5. Σαφείς οδηγίες προς όλες τις αρμόδιες αρχές (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Αστυνομικές Αρχές, Περιφέρειες) ώστε να μη θέτουν πρόσθετα εμπόδια στις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως συμβαίνει συχνά μέχρι τώρα.

Συμπληρωματικά προς την παρατήρηση της ενότητας Α., σημειώνεται ότι η πρόβλεψη και η κατ’ επέκταση νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα νόμιμης απασχόλησης των παράτυπα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών εξυπηρέτησε και συνεχίζει να εξυπηρετεί μία ανάγκη, αυτήν της ένταξης χιλιάδων ανθρώπων στις τοπικές κοινωνίες. Όμως, σε καμία περίπτωση η δυνατότητα αυτή δεν πρέπει να οδηγήσει στην ακύρωση της διαδικασία των μετακλήσεων, για λόγους οι οποίοι εξηγήθηκαν ανωτέρω. 

Το παραπάνω πλαίσιο προτάσεων επεξεργάστηκε η Π.Ε.Ν.Α. σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο σε ζητήματα Μεταναστευτικού Δικαίου νομικό της σύμβουλο Γεώργιο Α. Τσαούση, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω & Πρόεδρο της Ένωσης Νομικών Μεταναστευτικού Δικαίου ‘IMMIGRATIO’.

 

Διαβάστε επίσης:

Μέσω LEADER δράσεις για την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο