Πρόταση Σκλαβενίτη για Μαρινόπουλο με αστερίσκους

Έτοιμος να συμμετάσχει υπό συγκεκριμένους όρους στο εγχείρημα διάσωσης του Μαρινόπουλου εμφανίζεται ο όμιλος Σκλαβενίτη.

Δικηγορικό γραφείο («Σοφία Δημτρακοπούλου και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων») που εκπροσωπεί τον τελευταίο προσκόμισε την Παρασκευή στο Πρωτοδικείο Αθηνών επιστολή όπου αναφέρεται ότι «η Ι.&Σ. Σκλαβενίτης με συναίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική οικονομία και αγορά, διερευνά τις πιθανότητες συμμετοχής της στις ανοιγείσες από τον όμιλο της Μαρινόπουλος ΑΕ, διαδικασίες εξυγίανσης του άρθρου 99, σε συνεργασία πάντοτε με τους πιστωτές και τις δανείστριες τράπεζες.

Σημειώνεται, ωστόσο, στην ίδια επιστολή ότι η τελική συμμετοχή της εξαρτάται από πλήθος προϋποθέσεων, «στις οποίες οπωοσδήποτε περιλαμβάνεται η διαμόρφωση αποδεκτής συμφωνίας με τον όμιλο Μαρινόπουλος ΑΕ και τις τράπεζες».

Επίσης, «κρίσιμες προϋποθέσεις είναι η διενέργεια ικανοποιητικού due diligence (oικονομικού, φορολογικού και νομικού), η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι τυχόν εξ αυτής απορρέουσες ρυθμίσεις, η διατήρηση των υφιστάμενων λειτουργιών και δικτύου καταστημάτων του ομίλου, αλλά και εν τέλει από λοιπές συνθήκες που είτε θα διαπιστωθούν είτε θα διαμορφωθούν κατά την χρονική διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης».

Γιάννης Τσατσάκης