Βιολογικά, εφοδιαστική αλυσίδα και απλούστευση της ΚΑΠ στους βασικούς στόχους της Σλοβακικής Προεδρίας

Βιολογικά, εφοδιαστική αλυσίδα και απλούστευση της ΚΑΠ στους βασικούς στόχους της Σλοβακικής Προεδρίας

Την υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης της θέσης των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, προτάσσει στους βασικούς στόχους της για την αγροτική ανάπτυξη η Σλοβακική Προεδρία.

Σε σχετικό έγγραφο της η Σλοβακία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «λόγω της παρατεταμένης κρίσης στις γεωργικές αγορές, ιδίως στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων και του χοίρειου κρέατος, σκοπεύει να παρακολουθεί την κατάσταση στην αγορά βασικών γεωργικών προϊόντων και να συζητήσει την ανάγκη λήψης μέτρων για τη σταθεροποίηση των αγορών». Η Προεδρία θα επιδιώξει επίσης να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με την απλούστευση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Θα δώσει επίσης την προσοχή στα δάση και τη δασοκομία. Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται να συμβάλει στην εφαρμογή δασικής στρατηγικής της ΕΕ.

Επιπλέον η Σλοβακική Προεδρία θα βασιστεί στα κεκτημένα της Ολλανδικής Προεδρίας (που ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου) όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη βιολογική γεωργία. Στόχος είναι η διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των φορέων αλλά και να καταστεί ευκολότερο για τους αγρότες να στραφούν στη βιολογική παραγωγή.

Στον τομέα της αλιευτικής πολιτικής, η Σλοβακική Προεδρία θα επικεντρωθεί στις ετήσιες αλιευτικές ποσοστώσεις. Φιλοδοξία της Προεδρίας είναι να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία σχετικά με επιμέρους κανονισμούς για τη Βαλτική Θάλασσα, τον Εύξεινο Πόντο, τα είδη βαθέων υδάτων και τα άλλα ιχθυαποθέματα.

Δείτε εδώ τους στόχους της Σλοβακικής Προεδρίας για όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένης και της Αγροτικής Πολιτικής (στην αγγλική γλώσσα)