Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώνει υπογραφές για την απαγόρευση της γλυφοσάτης με έγκριση της Κομισιόν

Το «πράσινο» φως για την εξέταση του αιτήματος αναφορικά με την απαγόρευση της γλυσοφάτης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI), άναψε την Τρίτη 10/1, με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών καλεί τη Κομισιόν «να προτείνει στα κράτη μέλη την απαγόρευση της γλυφοσάτης, να μεταρρυθμίσει την διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων, και να καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων στα όρια που θέτει η ΕΕ».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η Πρωτοβουλία αναμένεται να καταχωρηθεί επίσημα στις 25/1, προκειμένου να ξεκινήσει διαδικασία ετήσιας συλλογής υπογραφών για την υποστήριξη της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δράσεις της Πρωτοβουλίας δε θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες, το νομικό και εκτελεστικό πλαίσιο, αλλά και τις αξίες της Επιτροπής.

Την ίδια ημέρα, το σώμα των Επιτρόπων αφού συζήτησε το νομικό πλαίσιο της προτεινόμενης Πρωτοβουλίας Πολιτών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την καταχώρισή της. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει σε αυτό το στάδιο την ουσία της Πρωτοβουλίας.

Στην περίπτωση που εντός ενός έτους η Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει υπογραφές άνω του 1 εκατομ. υποστηρικτών, από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη – μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει εντός τριών μηνών. Θα πρέπει δηλαδή να αποφασίσει εάν θα ακολουθήσει ή όχι το σχετικό αίτημα, και να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συλλογή των υπογραφών συμπίπτει με την περίοδο που η ΕΕ ούτως ή άλλως θα αξιολογήσει τη χρήση της γλυφοσάτης (βασικό συστατικό του πιο διαδεδομένου ζιζανιοκτόνου παγκοσμίως).