Οι προϋποθέσεις για την νομιμοποίηση ασφαλιστικού χρόνου έως 31/12/2016 στον π. ΟΓΑ

Ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης στον π. ΟΓΑ λογίζεται το διάστημα έως τις 31/12/2016 για το οποίο οι αγρότες μέχρι τις 31/12/2017 έχουν καταβάλει ή έχουν ρυθμίσεις τις αντίστοιχες ασφαλιστκές εισφορές και τηρούν τη ρύθμιση έως την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Αυτό επισημαίνει σε εγκύκλιό του ο e- ΕΦΚΑ, διευκρινίζοντας σχετική πρόβλεψη του ν. 5006/2022 (παρ. 1 του άρθρου 30). Όπως επισημαίνεται στην ίδια εγκύκλιο, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εντάσσονται όλες οι νέες και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις ασφάλισης και συνταξιοδότησης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας κατά τις 22-12-2022.

Πέραν της καταβολής ή της ρύθμισης των αντίστοιχων νασφαλιστικών εισφορών (την οποία ρύθμιση πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να τηρούν μέχρι την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος συνταξιοδότησης) θα πρέπει επίσης να τηρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Nα μην έχουν ασφαλιστεί ή να μην υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.

-Να έχουν ασφαλιστεί αλλά να μη δικαιούνται σύνταξης από την ασφάλισή τους αυτή, είτε αυτοτελώς, είτε μη αυτοτελώς με τις διατάξεις της διαδοχικής.

-Να μην συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με την επιφύλαξη της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α’ 81), όπως ισχύει, ως προς την επιλογή μιας καταβλητέας σύνταξης.

Εξάλλου, για τους εγγεγραμμένους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ που δεν δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα μέχρι 31-12-2016, δεν διακόπτεται η ασφάλισή τους στον Κλάδο, εφόσον έχουν καταβάλλει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές το αργότερο μέχρι 31-12-2017, ή τις έχουν ρυθμίσει μέχρι 31-12-2017 και τηρούν τη ρύθμιση μέχρι την άσκηση του συνταξιοδοτικούς τους δικαιώματος για το αντίστοιχο διάστημα, θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκαν, καθίσταται ο χρόνος ισχυρός και δεν διαγράφεται, εφόσον:

  • Δεν έχουν παράλληλο χρόνο ασφάλισης ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου π. Φορέα,
  • Έχουν παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε άλλο π. Φορέα, ωστόσο δεν θεμελιώνουν με τη χρήση του χρόνου αυτού δικαίωμα συνταξιοδότησης είτε αυτοτελώς είτε με τις διατάξεις της διαδοχικής,
  • Δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλον πρώην Φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο