Προχωρά η διαδικασία για την προκαταβολή του 70% της Βασικής Ενίσχυσης 2016

Προχωρά η διαδικασία για την προκαταβολή του 70% της Βασικής Ενίσχυσης 2016
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Προχωράει όπως όλα δείχνουν η διαδικασία για την πληρωμή της προκαταβολής του 70% της Βασικής Ενίσχυσης 2016. Τελευταία θετική εξέλιξη αποτελεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ της σύμβασης πρόσθετης πράξης χρηματοδότησης, τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς (ΦΕΚ Β΄ 3320 17/10/2016).

Σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Γ. Πουλόπουλος αυτή έχει ως αντικείμενο: α) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (2.400.000.000,00 €) με δυνατότητα επέκτασης μέχρι εκατό εκατομμύρια ευρώ (100.000.000,00 €) σε ανοιχτό λογαριασμό για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά την περίοδο από 16-10-2016 μέχρι 15-10-2017, σύμφωνα με τον κανονισμό 1306/2013 του Συμβουλίου για τη Χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και β) την ανάληψη από αυτήν της τήρησης και της ταμειακής διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. από 16.10.2016 μέχρι 15.10.2017.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Δείτε εδώ την σύμβαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές