Προχωρά η διαδικασία για την προκαταβολή του 70% της Βασικής Ενίσχυσης 2016

Προχωρά η διαδικασία για την προκαταβολή του 70% της Βασικής Ενίσχυσης 2016
-Διαφήμιση-

Προχωράει όπως όλα δείχνουν η διαδικασία για την πληρωμή της προκαταβολής του 70% της Βασικής Ενίσχυσης 2016. Τελευταία θετική εξέλιξη αποτελεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ της σύμβασης πρόσθετης πράξης χρηματοδότησης, τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς (ΦΕΚ Β΄ 3320 17/10/2016).

Σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Γ. Πουλόπουλος αυτή έχει ως αντικείμενο: α) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (2.400.000.000,00 €) με δυνατότητα επέκτασης μέχρι εκατό εκατομμύρια ευρώ (100.000.000,00 €) σε ανοιχτό λογαριασμό για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά την περίοδο από 16-10-2016 μέχρι 15-10-2017, σύμφωνα με τον κανονισμό 1306/2013 του Συμβουλίου για τη Χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και β) την ανάληψη από αυτήν της τήρησης και της ταμειακής διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. από 16.10.2016 μέχρι 15.10.2017.

Δείτε εδώ την σύμβαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ