Προχωράει η διαδικασία πώλησης του Ερρίκος Ντυνάν από την Πειραιώς

Προχωράει η διαδικασία πώλησης του Ερρίκος Ντυνάν από την Πειραιώς
-Διαφήμιση-

Η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ανακοίνωσε την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, ότι ολοκληρώθηκε η φάση των δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας “Ημιθέα Α.Ε.”, η οποία κατέχει και λειτουργεί το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης από την Τράπεζα σε συνεργασία με την PwC, χρηματοοικονομικό σύμβουλο της πώλησης, όπως προβλέπεται από τους όρους της σχετικής διαδικασίας, προκειμένου η Τράπεζα να λάβει την τελική της απόφαση.”

-Διαφήμιση-