Ψηφιακή πλατφόρμα για ανώνυμες καταγγελίες αντιανταγωνιστικών πρακτικών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου να παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για αντιανταγωνιστικές πρακτικές εξασφαλίζοντας την ανωνυμία του βρίσκεται η ψηφιακή πλατφόρμα για ανώνυμη παροχή πληροφοριών της Επιτροπής.

Όπως σημειωνόταν στην πρόσφατη τελική έκθεση της Επιτροπής για την κλαδική έρευνα στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών, «ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα μέρη χωρίς διαπραγματευτική ισχύ και το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει τα κίνητρά τους να προσκομίσουν πληροφορίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές είναι ο φόβος για εμπορικά αντίποινα από τις επιχειρήσεις με διαπραγματευτική ισχύ, ειδικά εάν υπάρχουν σχέσεις οικονομικής εξάρτησης και είναι απαραίτητη η συνέχιση της εμπορική τους συνεργασία με αυτές».

Καθορισμός τιμών των προϊόντων/υπηρεσιών, κατανομή αγοράς/ κατανομή πελατών, αποκλεισμός ανταγωνιστών και προϊόντων από την αγορά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των καταγγελιών στις οποίες μπορεί κανείς να προβεί ανώνυμα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), ενσωματώνοντας τις πιο καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για την αντιμετώπιση αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών που βλάπτουν την ελληνική οικονομία και τους καταναλωτές, προχωρά στη δημιουργία ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος για την υποβολή ανώνυμων πληροφοριών, στα πρότυπα των αντίστοιχων ψηφιακών εργαλείων (whistleblowing) που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και άλλες Αρχές Ανταγωνισμού στην ΕΕ (π.χ. Γερμανία, Σουηδία, Δανία).

Οι αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές βλάπτουν άμεσα το δημόσιο συμφέρον καθώς επηρεάζουν την οικονομία και τους καταναλωτές, εμποδίζοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων με συνέπεια τις αυξημένες τιμές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, την κακή ποιότητα, την λιγότερη καινοτομία και τον περιορισμό των επιλογών που έχουν οι καταναλωτές. Μέχρι σήμερα, εάν κάποιος πολίτης διαπίστωνε μέσω της θέσης του κάποια ενέργεια ή δραστηριότητα απειλητική για την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού, της οικονομίας και, εν τέλει, του συμφέροντος των πολιτών, δίσταζε να καταγγείλει τις πρακτικές αυτές υπό τον φόβο στοχοποίησής του και της πιθανότητας να τεθεί εκτός αγοράς εργασίας. Ο παράγοντας φόβου υφίσταται επίσης και για μικρού και μεσαίου μεγέθους παραγωγούς που σχετίζονται εμπορικά με αγοραστές που έχουν σημαντική διαπραγματευτική ισχύ.

Οι πολίτες ή παραγωγοί που έχουν διαπιστώσει παράνομες πρακτικές που βλάπτουν τον ανταγωνισμό μπορούν πλέον, με απολύτως διασφαλισμένη την ανωνυμία τους, να παρέχουν πληροφορίες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία της ΕΑ προσφέρει απόλυτη διασφάλιση της ανωνυμίας όσων θέλουν να καταθέσουν πληροφορίες για παράνομες πρακτικές (καρτέλ, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κλπ.), μέσω διαπιστευμένης εταιρείας που βρίσκεται στο εξωτερικό (ISO/IEC 27001, ISAE 3000, WCAG 2.1), με την οποία συνεργάζονται ήδη άλλες Επιτροπές Ανταγωνισμού, και η οποία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η πληροφορία καταχωρείται σε ασφαλές περιβάλλον  χωρίς την καταγραφή της ταυτότητας του χρήστη και η ΕΑ λαμβάνει μόνο το κείμενο της πληροφορίας.

Τέτοιου είδους πληροφορίες, αποτελούν πολύτιμα εργαλεία, για την αποκάλυψη πρακτικών, καθώς και για την ταχύτερη διεκπεραίωσης των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ενδεικτικά μπορεί να αφορούν πρακτικές όπως:

  • νόθευση διαγωνισμών και προσφορών,
  • καθορισμό τιμών των προϊόντων/υπηρεσιών,
  • κατανομή αγοράς/ κατανομή πελατών,
  • περιορισμό ή έλεγχο της παραγωγής, των αγορών ή της τεχνικής ανάπτυξης,
  • αποκλεισμό ανταγωνιστών και προϊόντων από την αγορά κλπ.,
  • αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά από δεσπόζουσες εταιρείες που επιβάλουν αθέμιτες τιμές ή αθέμιτους όρους συναλλαγών κλπ.,
  • παραβάσεις που σχετίζονται με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από επιχειρήσεις με σημαντική διαπραγματευτική ισχύ στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ. αναφορικά με γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά προϊόντα).