Πτηνοτροφική Ιωαννίνων: Νέες επενδύσεις, έμφαση στα καινοτόμα προϊόντα και ενίσχυση της εξωστρέφειας

Ένα πενταετές (2025-2030) επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 15 εκατ. ευρώ που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της δρομολογεί η Πτηνοτροφική Ιωαννίνων, η οποία δραστηριοποιείται με το σήμα «Ηπειρώτικα Αυγά». Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν από τη διοίκηση εχθές στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, οι επενδύσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια ολοκλήρωσης επενδυτικού προγράμματος ύψους 15 εκατ. ευρώ που αφορούσε στην πενταετία 2019-2024.

Διαθέτοντας επτά πτηνοτροφεία στο Μπιζάνι και 5 πτηνοτροφεία παραγωγής cage-free (Αχυρώνα & Ελεύθερης Βοσκής) στο Καλπάκι, αγγίζει σε παραγωγή τα 250 χιλιάδες αυγά ημερησίως από 300.000 όρνιθες, κατέχοντας το 10% του μεριδίου της ελληνικής παραγωγής αυγού. Στην ελληνική αγορά παστεριωμένων προϊόντων αυγού, όπου δραστηριοποιείται μέσω της αδελφής εταιρίας Ovo Fresco, έχει μερίδιο 45% και σημαντικό εξαγωγικό αποτύπωμα (30% του τζίρου προέρχεται από τις εξαγωγές) με παρουσία στα Βαλκάνια, την Κύπρο και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της εταιρείας, Παναγιώτη Φραγκούλη, ο τζίρος το 2023 διαμορφώθηκε σε 27 εκατ. ευρώ ενώ καταγράφηκε βελτίωση στην εικόνα της κερδοφορίας εξέλιξη που αποδίδεται στην αύξηση της παραγωγής από την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας. Στο πρώτο τετράμηνο του 2024 οι πωλήσεις αναπτύσσονται με ρυθμό 10%.

Μέσα από τον ιδιόκτητο στόλο φορτηγών-ψυγείων και μέσω του στόλου του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωανίννων (ΑΠΣΙ) ΠΙΝΔΟΣ, με τον οποίο έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία, η διανομή των προϊόντων πραγματοποιείται εντός 24ωρών από την παραγωγή τους, ώστε να φτάνουν φρέσκα στους καταναλωτές. Παράλληλα με την παραγωγή και τυποποίηση αυγών, η εταιρία προμηθεύει την αγορά με παστεριωμένα προϊόντα αυγού μέσω της αδελφής εταιρίας Ovo Fresco, ενώ με την ετικέτα Κτήμα Καλπάκι παράγονται και διανέμονται αυγά cage-free.

Μέσα από το επενδυτικό πλάνο της προηγούμενης πενταετίας, η εταιρία προχώρησε σε ανανέωση στόλου, μηχανημάτων συλλογής αυγών (χρήση ρομποτικής) και σε αλλαγή συγκροτήματος παστερίωσης και συσκευαστικών μηχανών για την OvoFresco, ενώ σημαντική επένδυση για την εταιρία αποτέλεσε η δημιουργία πρότυπης μονάδας παραγωγής αυγών cage-free δυναμικότητας 110Κ ορνίθων στο Καλπάκι.

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης πράσινης μετάβασης της εταιρίας, ένα μέρος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από το 2019 έως σήμερα, δαπανήθηκε για την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων, μέσα από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 1MW. Συγχρόνως, η εταιρία έχει καταφέρει την καλύτερη δυνατή διαχείριση των αποβλήτων (πλήρης ανακύκλωση) και των υγρών λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός), ενώ πραγματοποιεί και αποκομιδή της κοπριάς των πτηνοτροφείων, η οποία αξιοποιείται για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού για αγροτική χρήση, επιτυγχάνοντας έτσι την εφαρμογή προτύπων κυκλικής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία για τη επόμενη πενταετία έχει δομήσει έναν στρατηγικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας δεύτερης μονάδας εναλλακτικών εκτροφών δυναμικότητας 200 χιλιάδων ορνίθων, με στόχο το 70% της παραγωγής να προέρχεται από cage-free όρνιθες, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προτεραιότητα θα δοθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ovo Fresco, με την εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού και τη δημιουργία νέων χώρων ψύξης και αποθήκευσης, που θα συμβάλουν στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων αυγού και την ενδυνάμωση της αυτονομίας.

Στόχος της εταιρίας είναι να παρέχει στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας, γεύσης και ποιότητας, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας σε κάθε στάδιο (παραγωγή-τυποποίηση-διανομή), καθώς και την ευζωία των πτηνών. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει ιδιόκτητο ωοσκοπικό κέντρο και μικροβιολογικό εργαστήριο, καθώς και εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ