Πτώση 12,7% στο τζίρο της βιομηχανίας το Μάρτιο

Νέες απώλειες στον τζίρο της βιομηχανίας αντικατοπτρίζει η μείωση 12,7% στο γενικό δείκτη κύκλου εργασιών το φετινό Μάρτιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ.

Στην αντίστοιχη περυσινή σύγκριση (Μάρτιος 2015 με Μάρτιο 2014) είχε καταγραφεί μείωση 1,5%.

Κατά την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατοµείων κατά 9%, και

β. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 12,7%.

Επίσης, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:

– Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 8,5%

– Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 17,4%.