Ρεκόρ 15ετίας στην ανάπτυξη των οικογενειακών επιχειρήσεων

Καλύτερες οι προοπτικές για όσες εστιάζουν σε ψηφιακές δεξιότητες και εταιρική διακυβέρνηση

Τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της τελευταίας 15ετίας σημείωσαν το 2022 οι οικογενειακές επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη που απολαμβάνουν από τους καταναλωτές και δείχνοντας ότι έχουν αφήσει πίσω τους την πανδημική κρίση.

Σύμφωνα με έρευνα της PwC σε δείγμα 2.000 οικογενειακών επιχειρήσεων παγκοσμίως, το 43% σημείωσε πέρυσι διψήφια αύξηση πωλήσεων έναντι μόλις 21% το 2021. Επιπλέον, το 77% δηλώνει ιδιαίτερα αισιόδοξο για τις προοπτικές ανάπτυξης των επόμενων δύο ετών. Όπως αναφέρει η PwC, oι οικογενειακές επιχειρήσεις που ακολουθούν στοχευμένη στρατηγική ESG (δηλαδή εστιάζουν σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής ευθύνης, περιβάλλοντος και κοινωνίας) τυγχάνουν μεγαλύτερης εμπιστοσύνης από τους πελάτες σε ποσοστό 62%.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των οικογενειακών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο που εστιάζουν στο ESG παραμένει αρκετά μικρό, καθώς, όπως ανέδειξε η μελέτη, τα 2/3 των επιχειρήσεων εστιάζουν ελάχιστα ή καθόλου σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Ελαφρύ προβάδισμα στο ποσοστό ανάπτυξης έχουν οι επιχειρήσεις των οποίων τα διοικητικά συμβούλια παρουσιάζουν ποικιλόμορφη εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο έναντι των υπολοίπων (46% έναντι 43%). Εξάλλου, οι περισσότερες οικογενειακές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι η εμπιστοσύνη των εργαζομένων τους είναι πολύ σημαντική και διατρανώνουν ότι βασίζονται σε αυτήν για την επιτυχία της επιχείρησής τους.

Πάντως, όπως προκύπτει από την ίδια μελέτη, οι οικογενειακές επιχειρήσεις με τις υψηλότερες επιδόσεις είναι εκείνες που παρέχουν κίνητρα στους εργαζομένους (53%), έχουν διοικητικά συμβούλια που δίνουν έμφαση στη διαφορετικότητα και στην ποικιλομορφία (52%), καθώς και εκείνες που απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό με ισχυρές ψηφιακές ικανότητες (47%).

Όμως, ενώ οι συγκεκριμένοι τομείς φαίνεται να συμβάλλουν στα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων δεν τις ιεραρχούν ως προτεραιότητες. Το 1/3 των επιχειρήσεων εκπροσωπείται διοικητικά αποκλειστικά από μέλη της οικογένειας, το ¼ δεν διαθέτει κανέναν με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο και μόνο το 9% εξασφαλίζει τη διαφορετικότητα.

Επίσης, μόνο το 42% των οικογενειακών επιχειρήσεων δήλωσε ότι κατέχει ισχυρές ψηφιακές δυνατότητες, οι οποίες ωστόσο αποτελούν κύρια προτεραιότητα σε βάθος διετίας για το 52% αυτών.

Βασικό μέλημα η μείωση του κόστους

Αντίθετα, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, παγκοσμίως, εστιάζουν στη μείωση του κόστους (37%), έναντι της ψηφιακής ανάπτυξης ή του σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, μόλις το 1/3 (36%) εξ αυτών επικεντρώνεται στην προσέλκυση και στη διατήρηση ταλέντων, αν και δηλώνει πως η εμπιστοσύνη των εργαζομένων είναι κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, υπάρχει μια αυξητική τάση στο πλήθος των οικογενειακών επιχειρήσεων που είναι πρόθυμες να ενσωματώσουν βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές και να υιοθετήσουν μια στρατηγική ESG. Οι μισές οικογενειακές επιχειρήσεις (50%), που καινοτομούν σε θέματα ESG, παρουσίασαν διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι καταφέρνουν να κερδίζουν ευκολότερα την εμπιστοσύνη των πελατών τους (62%) έναντι των επιχειρήσεων που δεν ακολουθούν κάποια δομημένη ESG στρατηγική.

Παράλληλα, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναδεικνύεται σε στοιχείο-κλειδί για την επιτυχία, με τις οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν άμεσα κοινωνικά αντανακλαστικά να εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις υστερούν ως προς τη σταθερή τους δέσμευση προς τον εταιρικό σκοπό.

«Μόνο το 46% αυτών δημοσιεύει τις σχετικές εκθέσεις στο διαδίκτυο και το 36% τις κοινοποιεί μόνο στα μέλη της οικογένειας», επισημαίνεται στη μελέτη.