Ρομπότ αντί αγροτικών χεριών – εργατών βιομηχανίας

robots-agrotes

Τα ρομπότ θα επηρεάσουν καθοριστικά τη ζωή μας τα επόμενα χρόνια, μειώνοντας τις θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το εργασιακό στρες και δημιουργώντας ένα νέο οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Όπως ειπώθηκε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, από τον καθηγητή Νομικής, Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας της Βουλής, η Δ΄ Βιομηχανική Επανάσταση, λόγω της τεχνολογίας του διαδικτύου, θα επηρεάσει γεωργία, βιομηχανία, τράπεζες, εμπόριο κ.ά. Χρειάζεται, δε, να θωρακιστεί η χώρα και νομικά και να σχεδιάσει πλάνο, με βάση αυτές τις εξελίξεις, καθώς αναμένεται να χαθούν περί τα 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας από όλο το επαγγελματικό φάσμα.

Οι νέες θέσεις εργασίας, που θα δημιουργηθούν, θα έχουν κατά κόρον σχέση με την πληροφορική και τα επαγγέλματα, που είναι συναφή, ενώ εκτιμάται πως περισσότερο θα θιγούν τα εργατικά χέρια στη βιομηχανία.

Μια μικρή ιδέα έχει πάρει ήδη ο κόσμος από την κατάργηση τηλεφωνικών κέντρων και την εφαρμογή ηλεκτρονικών φωνητικών υπηρεσιών, τη χρήση ρομπότ σε παρακολούθηση χωραφιών, τη χρήση ρομπότ σε ξενοδοχεία κ.ά. Και η αγροβιομηχανία οφείλει άμεσα να ασχοληθεί ήδη με το θέμα της ψηφιακής εκπαίδευσης και του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού.

Αφενός διότι η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο τα χειρωνακτικά επαγγέλματα, όπως συνέβαινε παλαιότερα, π.χ. με την αντικατάσταση αγροτικών χεριών από μηχανές (π.χ. σπαρτικές, συλλογή προϊόντων κ.ά.), αφετέρου και όσα χρειάζονται υψηλή εξειδίκευση ή είναι επαγγέλματα κύρους.